ReklamaA1 - Wioska Surfów

Ważne dla kierowców na Mazurach. Zmiana organizacji ruchu na S16 w okolicy Wójtowa

18 września 2023, 8:52
Ważne dla kierowców na Mazurach. Zmiana organizacji ruchu na S16 w okolicy Wójtowa
 fot. GDDKiA w Olsztynie.

W związku z naprawą gwarancyjną deformacji nawierzchni w najbliższych dniach zmieni się organizacja ruchu. Na odcinku 800 m, pomiędzy węzłem Olsztyn Wschód a Wójtowem, zostanie zamknięta jezdnia w kierunku Ostródy. Samochody będą poruszać się dwukierunkowo jezdnią w kierunku Mrągowa.

Prace naprawcze rozpoczną się w poniedziałek (18 września br.) i powinny zakończyć się w piątek (22 września br.). Koszt naprawy poniesie wykonawca robót.

Przyczyna i zakres naprawy

Deformacje nawierzchni, które pogorszyły komfort jazdy na odcinku o długości 100 m, powstały w czasie ponad trzyletniego użytkowania drogi. Podczas rutynowych badań diagnostycznych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych odstępstw od normy dla równości warstwy ścieralnej oraz pogorszenie odwodnienia nawierzchni. Stwierdzone nierówności podłużne i poprzeczne, dla których wartość dopuszczalna to 4 mm, nie spełniają wymagań dla nowobudowanych nawierzchni dróg klasy S.

- Naprawa polegać będzie na sfrezowaniu warstw ścieralnej i wiążącej na naprawianym odcinku oraz ułożeniu nowych warstw nawierzchni. Odtworzone zostanie oznakowanie poziome grubowarstwowe – informuje GDDKiA w Olsztynie.

Apel do kierowców na Mazurach

Zakończenie prac poprawkowych planowane jest w piątek 22 września br., o ile w robotach bitumicznych nie przeszkodzą warunki atmosferyczne.

- Kierowców prosimy o ostrożność i stosowanie się do obowiązującego podczas robót oznakowania – apeluje zarządca drogi.

ReklamaC1 - Mugga

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - OW Wodnik

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Port parking Giżycko
ReklamaA2 - Mazurskie Mini Zoo Majówka