ReklamaA1 - Gertis

Wielomilionowe inwestycje w gminie Giżycko

BieżąceInwestycje29 stycznia 2021, 8:53
Wielomilionowe inwestycje w gminie Giżycko
 fot. mazury24.eu

2020 rok był bardzo specyficzny z uwagi na ograniczenia związane z pandemią. Pomimo tego kontynuowaliśmy postawiony sobie w latach poprzednich cel budowy dróg oraz realizację wielu ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć – informuje wójt gminy Marek Jasudowicz.

Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie z Programu Interreg Litwa-Polska na cztery projekty.

Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim – budowa filii biblioteki w Bystrym oraz remont świetlicy wiejskiej w Dobie. Całkowity koszt inwestycji to 2 813 491,21 zł z czego dofinansowanie to 1 980 333,20 zł.

Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego – budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych. Całkowity koszt inwestycji to 2 261 556,61 zł z czego dofinansowanie to 1 815 648,10 zł.

Współpraca – stworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska - rozbudowa szkoły w Bystrym. Całkowity koszt inwestycji to 2 209 116,61 zł z czego dofinansowanie to 1 877 749,11 zł.

Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego - świetlice wiejskie w miejscowości Wronka i Kożuchy Wielkie. Całkowity koszt inwestycji to 2 164 749,57 zł, a dofinansowanie to 1 840 037,13 zł.

W ubiegłym roku wykonanych zostało 13 inwestycji drogowych. 7 dróg na terenie gminy zostało przebudowanych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 3 423 446,37 zł. Całość inwestycji budowy tych 7 dróg wyniosła 7 109 853,08 zł.   

W ramach tych projektów wykonano: przebudowę drogi gminnej nr 129031 N ul. Leśnej w Gajewie, drogę Wronka – Wilkasy, przebudowę drogi gminnej nr 129065 N ul. Przemysłowa etap II w miejscowości Wilkasy oraz nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy, przebudowę drogi gminnej w Wilkasach ul. Cisowa, ul. Jodłowa, ul. Szkolna.   

Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe. Koszt całkowity projektu to 3 259 865,65 zł. Otrzymane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 1 983 892,00 zł  

Przebudowę z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60 000,00 zł drogi gminnej w Wilkaskach. Cała inwestycja wyniosła 195 000,00 zł

Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 643 z budową chodnika, zatok autobusowych i postojowych oraz odwodnienia w miejscowości Wilkasy ul. Niegocińska. Cała inwestycja kosztowała 1 064 800,00 zł z czego dofinansowanie Gminy wyniosło 532 400,00 zł

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 999 990,00 zł na projekt pt. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w m. Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin. Koszt inwestycji zaplanowanej do realizacji w 2021 roku wynosi 4 105 125,31 zł.

Kolejnym projektem, dofinansowanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w m. Kąp - Upałty, etap III. Gmina do zrealizowania inwestycji dokłada 1 908 946,48 zł przy całym koszcie 4 105 125,31 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie do trzech projektów.

Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Guty w Gminie Giżycko.

Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w miejscowości Bystry.

Opracowanie, wydanie i promocja książki "Serce Wielkich Jezior. Wędrówki po Gminie Giżycko".

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zaowocowała pięcioma wspólnymi przedsięwzięciami.

- Kontynuujemy projekt "7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" którego wartość wynosi 841 256,99 zł, a dofinansowanie 535 291,82 zł. Realizujemy także "Mazurską Pętlę Rowerową", projekt o wartości pawie czterech milionów złotych (3 801 774,36 zł), który dofinansowany jest kwotą 3 027 770,00 zł. – mówi wójt gminy Giżycko.

Ponadto z pomocą finansową Urzędu Marszałkowskiego została zagospodarowana plaża gminna w miejscowości Bystry, zakupiono trybuny mobilne, sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie oraz zrealizowano grant pn.: "Wronka piecze, wędzi i grilluje - w ten sposób się integruje".

Na rok 2021 w budżecie gminy Giżycko na inwestycje została przeznaczona kwota prawie o 2 miliony większa niż w roku ubiegłym.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 7

 • 5
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Perła Mazur

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Rumszewicz
ReklamaA2 - Mazurska Jagnięcina