ReklamaA1 - Gertis

Współpraca Wód Polskich i Straży Rybackiej na mazurskich jeziorach

Bieżące27 września 2019, 9:19
Jednym z elementów porozumienia Wód Polskich w Białymstoku i Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie jest prowadzenie wspólnych patroli
Jednym z elementów porozumienia Wód Polskich w Białymstoku i Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie jest prowadzenie wspólnych patroli fot. www.wody.gov.pl

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie połączyły siły w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów prawa wodnego oraz ustawy o rybactwie śródlądowym. Strony zobowiązały się m. in. do prowadzenia wspólnych patroli, wizji terenowych i inwentaryzacji na wodach administrowanych przez PGW Wody Polskie.

W piątek, 27 września, podczas spotkania w Giżycku dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Mirosław Markowski i komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie Szczepan Worobiej podpisali porozumienie o zasadach współdziałania Wód Polskich w Białymstoku i Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów prawa wodnego oraz ustawy o rybactwie śródlądowym.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku: Współpraca będzie polegać między innymi na przekazywaniu przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informacji o podejrzeniu dokonywania nielegalnego połowu ryb na wodach administrowanych przez Wody Polskie w Białymstoku oraz w innych przypadkach podejrzenia naruszania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie będzie natomiast informować o wszystkich podejrzeniach nielegalnej budowy urządzeń lub budowli wodnych, niszczenia roślinności szuwarowej lub nielegalnej wycinki drzew i krzewów, podejrzenia naruszenia linii brzegowej poprzez wykonanie robót ziemnych, nielegalnego grodzenia nieruchomości przyległych do śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu i w innych przypadkach podejrzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo wodne i ustawy o ochronie środowiska.

W tym roku Wody Polskie i Straż Rybacka przeprowadziły pilotażowy patrol na mazurskich jeziorach, podczas którego odnotowano ponad sto nielegalnych pomostów.

Szczepan Worobiej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie: Jeziora, rzeki to największy skarb województwa warmińsko-mazurskiego i musimy o ten skarb we właściwy sposób dbać, nadrabiać wieloletnie zaległości. W ubiegłym roku nasi strażnicy skontrolowali około 26 tysięcy osób, wystawili 2 614 mandatów karnych.

Zgodnie z Prawem wodnym, jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Jeżeli tego nie zrobił lub nie uzyskał decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, Wody Polskie nakładają na właściciela, w drodze decyzji, obowiązek likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku. Prawo wodne zabrania grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. Grodzenie linii brzegowej jest prawdziwą plagą na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Tylko w tym roku pracownicy Wód Polskich w Białymstoku zidentyfikowanych podczas przeprowadzonych kontroli w terenie blisko 120 przypadków grodzenia linii brzegowej oraz ponad 1 000 nielegalnych urządzeń wodnych, w tym pomostów.

Podczas spotkania w Giżycku wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zaznaczył, że zarówno nielegalne połowy ryb, jak i nielegalne stawianie pomostów i nielegalne grodzenie jezior to prawdziwa plaga na Warmii i Mazurach.

Wody Polskie zgodnie z prawem zobowiązane są do kontrolowania użytkowania wód, by zapewnić bezpieczeństwo osobom wypoczywającym nad wodą. Kontrolerzy nie karzą finansowo właścicieli nielegalnych urządzeń, lecz informują o obowiązujących przepisach prawa i wzywają do usunięcia nieprawidłowości.

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 5

 • 3
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 1
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Rumszewicz

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Mazurskie Mini Zoo Majówka