ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy

Wykonawca obwodnicy Giżycka na Mazurach wybrany

BieżąceInwestycje2 listopada 2023, 8:58
Wykonawca obwodnicy Giżycka na Mazurach wybrany
 fot. GDDKiA Olsztyn.

Komisja przetargowa zakończyła ocenę ofert w postępowaniu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Jako wykonawcę wskazano firmę Unibep z Bielska Podlaskiego, która zaproponowała wykonanie zadania za 109,4 mln zł. Umowa z wybraną firmą zostanie podpisana po upływie czasu na złożenie ewentualnych odwołań.

Obecny przetarg to ponowne postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy obwodnicy. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ złożone oferty przekroczyły budżet. W obecnym przetargu, tak jak w poprzednim, złożone oferty przekroczyły budżet, który wynosił 59 437 500,00 zł. Najniższą cenę 109,4 mln zł zaproponowała firma Unibep z Bielska Podlaskiego, najwyższą 137,3 mln zł, firma Trakcja z Warszawy.

- Podjęliśmy jednak decyzję, że tym razem nie będziemy unieważniać postępowania i po sprawdzeniu ofert wystąpiliśmy o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania. Minister Infrastruktury zatwierdził aneks do programu inwestycji zwiększający finansowanie zadania i mogliśmy przystąpić do wyboru wykonawcy – informuje GDDKiA w Olsztynie.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km.

Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś.

Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa.

Wykonawca obwodnicy Giżycka na Mazurach wybrany

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz pieszych i rowerzystów. Osiągniemy to poprzez dostosowanie parametrów odcinka DK59 do obecnie wymaganych standardów BRD. Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

ReklamaC1 - MotoX

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 1
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Amax

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - To tutaj
ReklamaA2 - Avocado