ReklamaA1 - Przystań Nautica

Zatwierdzono budowę obwodnicy Pisza

Inwestycje5 lipca 2020, 10:36
Zatwierdzono budowę obwodnicy Pisza
 fot. mazury24.eu

Zatwierdzony został program inwestycji dla budowy obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63. Realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie tych tras do nośności 11,5 tony na oś.

Zadanie ma celu stworzenie bezpiecznego odcinka krajowego ciągu drogowego o długości około 3,6 km, dostosowanego do tranzytowego ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego.  

Zakres inwestycji budowy obwodnicy Pisza

Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP. W ramach inwestycji zostanie wykonana obwodnica Pisza o nośności 11,5 tony na oś i przekroju poprzecznym 1x2. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania.

Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną również chodniki i ścieżki rowerowe. 

Zatwierdzono budowę obwodnicy Pisza

Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzonego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) przewidziany jest na lata 2020 - 2024, natomiast realizacja w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest na lata 2025 - 2028.  

Cele budowy obwodnicy Pisza

Obwodnica spowoduje skrócenie czasu podróży, poprawę warunków ruchu dla tranzytu, a także  w samym mieście oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu miejskiego i tranzytowego. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego  i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. 

Program budowy 100 obwodnic 

Budowa obwodnicy Pisza to jedno z pięciu zadań w województwie warmińsko-mazurskim realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Oprócz obwodnicy Pisza przygotowywane do realizacji są jeszcze obwodnice Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit.

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. 

źródło: GDDKiA w Olsztynie

ReklamaC1 - PGE Dystrybucja

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 6

 • 1
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 2
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 1
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 1
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Karos Pomosty Pływające

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Ruciane Tarasy
ReklamaA2 - Mazurska Jagnięcina