Bazylika św. JerzegoBazylika św. Jerzego

Atrakcja poza szlakiem WJM
0 0 2359

Bazylika kolegiacka św. Jerzego w Kętrzynie nie jest typowym gotyckim kościołem z okresu średniowiecza. Została bowiem zbudowana na miejscu dawnej, warownej strażnicy i ma charakter kościoła obronnego. Trzeba przyznać, że można to dostrzec, gdy się ogląda jej potężną, masywną bryłę. Dodatkowo kościół ma lekkie odchylenie na swojej osi.

Kolegiata w Kętrzynie to najlepiej zachowany kościół obronny na Mazurach. Początkowo był to obiekt halowy, jednonawowy, zlokalizowany w południowo-zachodnim narożu miasta. W koronie murów wybudowano ganki obronne i wieżę zwieńczoną blankowaniem.

Na początku XV wieku wzniesiono drugą wieżę (dzwonniczą), a pod koniec stulecia obiekt przebudowano na trójnawową pseudobazylikę (dobudowano nawę boczną północną, nawa środkowa i południowa mieści się w obrysie kościoła halowego).

Po pożarze w 1500 r. podczas odbudowy powstało istniejące i charakterystyczne odchylenie osi kościoła (prezbiterium nie leży dokładnie na osi nawy środkowej, ze środka nawy głównej są widoczne tylko dwa okna: prawe i środkowe, trzecie jest niewidoczne).

W tym kościele w Kętrzynie warto obejrzeć: sklepienia kryształowe z 1515 r. (wykonał je mistrz Matz z Gdańska), XVI-wieczna ambona, organy z 1721 r. (Josue Mosengel twórca organów w Świętej Lipce) były przebudowywane – obecne z 1975 r. mają 43 głosy, płyta nagrobna (epitafium) Krzysztofa Schenka von Tautenburg z 1597 r. oraz karcer (wejście z kościoła) znajdujący się pod wieżą wysoką.

W obrębie zachowanych murów obronnych, przylegających do kościoła św. Jerzego znajduje dobudowana już w średniowieczu dawna plebania. Brama przy zachodniej fasadzie prowadzi na teren międzymurza, gdzie urządzono lapidarium, w którym zgromadzono zabytkowe nagrobki, pomniki, epitafia i żeliwne krzyże.

Bazylika św. Jerzego

Kętrzyn, Zamkowa 5

Mapa google
ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy