Cmentarz w SilcuCmentarz w Silcu

Atrakcja poza szlakiem WJM
0 0 714

Istniały przez kilkaset lat. Ludzie na Mazurach rodzili się, żyli i umierali. Cmentarze wiejskie stanowiły więc stały element mazurskiej historii. Niestety II wojna światowa, a właściwie jej koniec był też często końcem istnienia wielu mazurskich osad oraz niszczeniu niewielkich nekropolii. Na szczęście, tak jak w przypadku cmentarza w miejscowości Silec, pasjonaci historii przywracają pamięć o nich.

Obecnie wiele starych, mazurskich cmentarzy niszczeje, groby popadają w ruinę, grozi im całkowite zapomnienie. Na szczęście istnieją jeszcze ludzie, dla których pamięć po dawnych mieszkańcach Mazur w postaci dawnych, wiejskich cmentarzy, nadal jest ważna. Tak było również w przypadku cmentarza przy wsi Silec. To jeden z czterech najstarszych cmentarzy znajdujących się na terenie sołectwa Silec w gminie Srokowo. Dzięki pracom porządkowym pasjonatów historii wyeksponowano 36 pochówków, w tym niestety tylko trzy czytelne.

Cmentarzyk nierozerwalnym związany jest ze wsią Silec (do 1946 r. Schülzen). Warto również wiedzieć, że sama wieś Silec już w roku 1437 miała 54 włóki. W XVI wieku mieszkała tu szlachecka rodzina Moczydłowskich. W 1913 roku właścicielem majątku ziemskiego był H. Krosta, a później Waupke. Właścicielem mniejszego majątku przed rokiem 1945 był tu Anton Grűnberg.

Warto dodać, że w tej miejscowości funkcjonowały aż trzy kuźnie. To może więc wyjaśniać, dlaczego aż 14 krzyży zostało wykonanych z kutego żelaza, a jeden krzyż jest z żeliwa. Po II wojnie światowej powstała tu wieś chłopska. Cmentarzykiem opiekuje się mazurskie Stowarzyszenie Blusztyn, które przeprowadziło kilka lat temu prace związane z uporządkowaniem tego miejsca.

Cmentarz w Silcu - zdjęcie
+ 15 zdjęć

Cmentarz w Silcu

Silec 25

Mapa google
ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy