Grodzisko Święta GóraGrodzisko Święta Góra

Atrakcja na szlaku WJM
0 0 3275

Ślady dawnego i bardzo starego grodziska znajdziemy na Świętej Górze koło wsi Staświn. Pozostałości wskazują, że miejsce te było zamieszkane przez ludzi już od epoki żelaza aż do VII w n.e. Wzniesienie usytuowane jest pomiędzy wysokim brzegiem jeziora Wojnowo i wąwozem wyżłobionym przez rzeczkę Staświnę.

Grodzisko "Swinta Gora" istniało już we wczesnej epoce żelaza, w okresie wędrówek ludów i we wczesnym średniowieczu. Wiązane z ludem Galindów. W późniejszym okresie opustoszało. Taka lokalizacja osady stwarzała doskonałe, naturalne walory obronne. Od strony północnej natomiast znajdował się wał kamienno-ziemny, z palisadą, umocniony kamieniami, o pierwotnej wysokości dochodzącej do 6 m. Długość osady, posiadająca kształt trójkąta równoramiennego, na linii północ-południe wynosiła ok. 120 m.

Co ciekawe, walory tego miejsca wykorzystywane były długo po zniknięciu dawnej osady. Na zachodnim krańcu wału odnajdziemy bowiem betonowy, trójkątny schron z okresu I wojny światowej.

Badania archeologiczne wykazały, że za wałem ziemnym z palisadą znajdowało się kilka chat (około sześciu budynków) o konstrukcji ryglowej albo szkieletowej. W tym miejscu odkryto fragmenty naczyń, prześlików glinianych, kości zwierząt, łuski ryb, sierp żelazny, kościaną igłę do szycia, kamienne i gliniane grzęzidło do sieci a także fragmenty żużla żelaznego i polepy glinianej.

Natrafiono również w okolicy dawnej osady na miejsca wytopu żelaza. Na północ od grodziska, na wzgórzu o wysokości 140 m n.p.m. znajdowało się dawne cmentarzysko.

Grodzisko Święta Góra - zdjęcie
+ 42 zdjęć

Grodzisko Święta Góra

Miłki, Staświny

Mapa google
ReklamaA1 - Odysseya Yachts