Kaplica hrabiego von Schenk zu TautenbergKaplica hrabiego von Schenk zu Tautenberg

Atrakcja na szlaku WJM
5 0 4398

Obiekt znajduje się w miejscowości Doba. Wybudowana w 1844 r. jako kaplica rodu von Schenk zu Tautenberg. Niestety obecnie w ruinie. Z budowli zachowały się jedynie dwie ściany – przednia i tylna. Resztki kaplicy znajdują się na niewielkim wzniesieniu, wśród drzew. Wygląda to niezwykle tajemniczo. Na drzwiach budowli możemy zobaczyć pozostałości po płaskorzeźbach: trupiej czaszce i śmierci.

Według legendy kaplicę wybudowano z cegieł pochodzących z ruin zamku krzyżackiego, który miał się znajdować na wyspie Gilma, obok miejscowości Doba. Do samej kaplicy wiedzie urokliwa aleja lipowa. Budynek został wpisany do rejestru zabytków w 1983 roku.

Kaplica hrabiego von Schenk zu Tautenberg

Mapa google
ReklamaA1 - Rejsy Statkami Faryj