Mosty w KiepojciachMosty w Kiepojciach

Atrakcja poza szlakiem WJM
0 0 6124

W Puszczy Rominckiej istniała kiedyś linia kolejowa Gołdap - Żytkiejmy. Na tej trasie znajduje się kilka wyjątkowo ciekawych ze względu na rozwiązania architektoniczne mostów kolejowych. Niezwykle interesujące są obiekty w Kiepojciach nad rzeką Bludzią.

Linia kolejowa, która powstawała w latach 1911 – 1914 liczy sobie 31 kilometrów długości. Z założenia miała służyć ruchowi turystycznemu w tym regionie, ze względu na piękno okolicy. Nie jest jednak tajemnicą, że w planach miała również znaczenie militarne, jako linia łącząca leżące tuż nad granicą prusko - rosyjską garnizony wojskowe. Na trasie tej znajduje się kilka wyjątkowo malowniczych i ciekawych ze względu na rozwiązania architektoniczne mostów kolejowych. Niezwykle interesujące są obiekty zlokalizowane w miejscowości w Kiepojciach nad rzeką Bludzią.

To dwa wysokie na 15 metrów i długie na 50 metrów trzyprzęsłowe mosty, ukryte głęboko w lesie. Mosty w Kiepojciach podobne są do słynnych akweduktów w Stańczykach, które są położone nieco dalej na wschód. Też mają po pięć przęseł, ale są niższe. Dzięki temu, że są mniej znane, trudniej dostępne i niezagospodarowane, zachowały pewną dzikość i pierwotny charakter.

Ta podwójna konstrukcja mostowa była wzorowana prawdopodobnie na obiektach budowanych na zachodzie Niemiec, w Austrii, Francji i Szwajcarii i umożliwiała, w przypadku zniszczenia pierwszego mostu, szybkie ułożenie na istniejącym nasypie drugiego toru. Północne przęsła wykonane są z cegły i betonu, południowy most jest niedokończony. Na zachodnim brzegu rzeki pod mostami zachowała się droga, której nasyp został umocniony korzeniami posadzonych w tym celu drzew i oznaczony kamieniami.

Obecnie niestety oba mosty sprawiają wrażenie konstrukcji pozostałej po jakimś niespodziewanym kataklizmie. Szare, surowe kolosy, świadkowie dawnej potęgi Prus, tkwią w krajobrazie chaszczy, mchów i kamieni, wydają się być coraz bardziej pochłaniane przez naturę. Warto je obejrzeć aczkolwiek trzeba sobie zdawać sprawę, że obiekty są własnością prywatną. Przy ich ewentualnym zwiedzaniu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na nienajlepszy stan techniczny.

Mosty w Kiepojciach - zdjęcie
+ 12 zdjęć

Mosty w Kiepojciach

Kiepojcie

Mapa google
ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy