Ośrodek Hodowli ŻubrówOśrodek Hodowli Żubrów

Atrakcja poza szlakiem WJM
0 0 4903

Puszcza Borecka to ostoja dla wolno żyjących w naszym kraju żubrów. Te wspaniałe zwierzęta można również obejrzeć w pokazowej zagrodzie w miejscowości Wolisko. Na specjalnie zbudowanej platformie turyści mogą z bliska przyjrzeć się żubrom oraz uczestniczyć w ich karmieniu – to właśnie wtedy można je dokładnie obejrzeć.

Warto wiedzieć, że do połowy XVII wieku żubry w Puszczy Boreckiej żyły na wolności. Niestety ich populacja stale się zmniejszała aż w końcu wyginęły. Od 1956 r. podjęto próby rekonstrukcji populacji żubra w Puszczy Boreckiej. Początkowo zwierzęta te żyły w specjalnej zagrodzie aż w końcu populacja tak się rozrosła, że mogły znów żyć na wolności w okolicznych lasach.

Zwierzęta te można teraz oglądać na specjalnie wyznaczonym, pokazowym terenie w Ośrodku Hodowlanym w Wolisku. Dotrzeć do zagrody pokazowej, znajdującej się obok leśniczówki, można przez Wolisko. Tam prowadzi znakowany szlak rowerowy. Trasa dostępna jest także dla samochodów, rowerów i autobusów.

Nadleśnictwo Borki, które opiekuje się stadem żubrów, sprzedaje co jakiś czas możliwość odstrzału eliminacyjnego. Koszt to tysiąc euro. Z takiej opcji skorzystał w 2004 r. król Hiszpanii Juan Carlos. Środki pozyskane z takiego polowania przeznaczane są na utrzymanie hodowli żubrów.

Sama Puszcza Borecka jest rozległa i rozciąga się na obszarze około 250 km2. Jest zaliczana do tzw. lasu pierwotnego. To pozostałość po dawnej Puszczy Galindzkiej, która pokrywała cały teren Warmii i Mazur.

Zagrodę pokazową żubrów w miejscowości Wolisko można odwiedzać od 1 czerwca do 15 września w godzinach: 9:00 - 11:00 oraz 16:00 - 18:00. Wstęp jest bezpłatny.

Więcej informacji tu: Pokazowa Zagroda Żubrów na Mazurach

Ośrodek Hodowli Żubrów

Wolisko


tel. 87 421 70 45

Mapa google
ReklamaA1 - Odysseya Yachts