Ścieżka Edukacyjna w PieckachŚcieżka Edukacyjna w Pieckach

Atrakcja poza szlakiem WJM
0 0 2874

Ścieżka edukacyjna w Pieckach na Mazurach ma długości ponad 2 km. Jednak kilometr to długość drewnianych kładek i pomostów, pozostała część to umocnione ścieżki ziemne.

Na spacerowiczów czekają tablice informacyjne i edukacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, dwie wiaty przeznaczone do obserwacji ornitologicznych oraz plac ogniskowy. Oczywiście także piękno mazurskiej przyrody. Ścieżka prowadzi wokół stawu w Pieckach. 

Staw w Pieckach ma powierzchnię 50 ha. Na zbiorniku usytuowane są zarówno naturalne wyspy, jak również jedna sztuczna – zbudowana w ramach projektu ochrony miejsc lęgowych rybitwy. Możemy tu obserwować w środowisku naturalnym rybitwy: rzeczną, białoczelną, mewy, kaczki (krzyżówki, gągoły), perkozy, w obrębie samego stawy także derkacze, trzcinniki, czy też łabędzie nieme. Akwen jest też ważną bazę żerowiskową dla bociana czarnego, rybołowa oraz bielika.

Ścieżka w Pieckach, dzięki swojej wyjątkowej lokalizacji ma za zadanie zarówno udostępnić to miejsce mieszkańcom oraz turystom jako obiekt aktywny przyrodniczo, ale spełnić też funkcję rekreacyjną. Dzięki tej inwestycji w Pieckach powstało nowe, atrakcyjne miejsce wypoczynku na łonie mazurskiej przyrody.

Wskazówki dojazdu:

Jadąc od strony Mrągowa musimy skręcić przed Bankiem Spółdzielczym i pizzerią Chili Pizza w lewo. Jest to krótka uliczka, a  na jej końcu znajduje się niewielki (bezpłatny) parking na klika samochodów.

Ścieżka Edukacyjna w Pieckach - zdjęcie
+ 60 zdjęć

Ścieżka Edukacyjna w Pieckach

Mapa google
ReklamaA1 - Gertis