Śluza Leśniewo DolneŚluza Leśniewo Dolne

Atrakcja poza szlakiem WJM
0 0 6919

Nieukończona część systemu Kanału Mazurskiego, który w zamyśle jego twórców miał w czasach istnienia III Rzeszy połączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z Bałtykiem. Śluza w Leśniewie Dolnym nigdy nie została ukończona i jest obecnie praktycznie zalana wodą. Nie jest tak okazała jak tzw. Śluza w Leśniewie Górnym (z bramą i elementami symboliki III Rzeszy).

Droga biegnąca do tego miejsca przedstawia rozmach podjętych dawniej robót ziemnych. Po drodze można zaobserwować ślady działalności bobrów, które powoli lecz skutecznie wypełniają niezagospodarowane koryto kanału swoimi konstrukcjami. Śluza Leśniewo Dolne jest najmniej zaawansowana w budowie. Przy niej znajduje się stróżówka.

Śluza jest komorowa, żelbetowa, dokowa o długości całkowitej – ok. 66m. Długość użytkowa komory śluzy wynosi 45 m a jej szerokość - 7,7m. Budowę rozpoczęto po 1935 roku i nigdy całego projektu nie ukończono – głównie z powodu wybuchu II wojny światowej. Wykonano zaledwie część korpusu budowli. Stan zaawansowania budowli wynosi ok. 20 %. Projektowane zamknięcia na głowie górnej – wrota wsporne, na głowie dolnej – zasuwa stalowa, płaska. Przewidywany był jeden zbiornik oszczędnościowy. Na głowie dolnej zaprojektowany był most drogowy żelbetowy.

Teraz to tylko okazałe ruiny, które jednak obrazują rozmach konstrukcyjny jaki przyświecał projektantom Kanału Mazurskiego.

Śluza Leśniewo Dolne

Mapa google
ReklamaA1 - Gertis