07 marca 2022 663Piekna Góra, jez. KisajnoInne czartery armatora

Czarter 2022, CALIPSO 750

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

-
Wybrany termin:
-
Szczegóły

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Piekna Góra, jez. Kisajno

Kaucja
800 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 11:00 w dniu odjazdu.

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Dowód osobisty

Zwierzęta domowe ?
Nie. Zwierzęta są niedozwolone.

W cenę wliczono
pełna butla gazowa, ubezpieczenie Jacht CASCO, OC, NW, ubezpieczenie silnika od kradzieży

Calipso 750 to bardzo wygodna, średniej wielkości łódź motorowa, przystosowana dla 6 osób. Posiada stałe zadaszenie i oświetlenie górnego kokpitu, wygodne siedziska i nagłośnienie. Przód łodzi to to dwa pół-tarasy słoneczne z materacami. Jach posiada trap kąpielowy, przedzielony komorą silnika. Do dyspozycji są dwie zamykany kabiny sypialne i przestronny pokład o wysokości 1,9 metra. Manewry ułatwia dziobowy ster strumieniowy. Jach jest kompleksowo przygotowany do czarterów, posiada w pełni wyposażony aneks kuchenny. Zdjęcia użytkownika - w sezonie 2022 jacht przejdzie foto-weryfikację naszego portalu.

Rok produkcji
2014
Zwierzęta
Nie
Liczba osób
6
Układ koi
4+2
Zamykane sypialnie
2
Długość całkowita [m]
7,5
Szerokość całkowita [m]
2,8
Wysokość w kabinie [m]
1,9
Typ silnika
benzyna
Moc silnika [KM]
30
Umiejscowienie silnika
zaburtowy
Zbiornik paliwa [l]
80
Zbiornik wody [l]
80
Zbiornik wody brudnej [l]
80

Podstawowe

ster strumieniowyster strumieniowy
relingirelingi
drabinka rufowadrabinka rufowa
trap rufowytrap rufowy
platforma do kąpieliplatforma do kąpieli
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
oświetlenie nawigacyjneoświetlenie nawigacyjne
antena tvantena tv

Instalacja wodna

ciepła wodaciepła woda
instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
instalacja wody zaburtowejinstalacja wody zaburtowej
zlewozmywakzlewozmywak
prysznicprysznic
zamykana kabina WCzamykana kabina WC
pompa zęzowapompa zęzowa
WC morskieWC morskie

Wyposażenie mesy

Kuchenka gazowagazowa
Lodówka elektryczna na 12Velektryczna na 12V
kuchenka mikrofalowakuchenka mikrofalowa
kostkarka do lodukostkarka do lodu
stolik w kokpiciestolik w kokpicie

Nawigacja

GPSGPS
echosondaechosonda

Wentylacja, ogrzewanie

ogrzewanie jachtu (np. webasto)na olej napędowy (webasto)
wentylacja jachtu forlookwentylacja jachtu forlook
wentylator solarnywentylator solarny

Audio / Video

TVTV
nagłośnienie zewnętrznenagłośnienie zewnętrzne
radioradio

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda 12Vgniazda 12V
gniazda USBgniazda USB
ładowanie akum. z silnikaładowanie akum. z silnika
bateria słonecznabateria słoneczna
prostownikprostownik
przetwornica 12/230Vprzetwornica 12/230V
Prąd Prąd Woda Woda Prysznic Prysznic WC WC Zmywanie naczyń Zmywanie naczyń Zrzut chemiczny Zrzut chemiczny Parking Parking Ognisko Ognisko Slip Slip Zimowanie Zimowanie Nocleg Nocleg Plaża Plaża Plac zabaw Plac zabaw Internet Internet Psy i koty Psy i koty Czartery Czartery Bar Bar Odbiór ścieków Odbiór ścieków 50 zł

UMOWA O CZARTER ŁODZI MOTOROWEJ

Zawarta w dniu 18.08.2022 pomiędzy: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX - zwanym dalej Wynajmującym,
a: ............, ............, ............, dowód osobisty seria/numer ……………………………........…PESEL ..…………………………………………………., e-mail: ………………………..........................
- zwanym dalej Najemcą.

1. Przedmiotem umowy jest czarter łodzi motorowej jacht, CALIPSO 750 wraz z silnikiem, w terminie od ............ do ............ na wodach Wielkich Jezior Mazurskich. Wynajmujący zobowiązuje się przekazać łódź sprawną, czystą, przygotowaną do dyspozycji Najemcy w dniu ............ w godzinach od 15 do 17. Najemca zobowiązuje się zwrócić łódź sprawną, czystą Wynajmującemu w dniu ............ w godzinach od 9 do 11 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (poprzedniego dnia lub co najmniej 3 godziny wcześniej).

Miejscem przekazania i odbioru łodzi jest port: XXXXXXXXXXXX w Pięknej Górze k. Giżycka.

2. Płatności:
Opłata za czarter łodzi wynosi ............ (słownie ............). 
Zaliczka płatna w formie płatności Online wynosi ............ (słownie ............). 
Reszta płatna przy odbiorze łodzi wynosi ............ (słownie ............). 
Kaucja wpłacana przy odbiorze łodzi i rozliczana w dniu zakończenia czarteru wynosi 800.00 zł (słownie osiemset zł).

Pozostałe opłaty zgodnie z załączonym cennikiem. W szczególnych przypadkach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozliczenia kaucji w ciągu 14 dni od daty zakończenia czarteru.

3. Umowa o czarter łodzi nabiera mocy po odesłaniu podpisanego egzemplarza umowy i terminowej wpłacie zaliczki zgodnie z pkt.2. Nie uiszczenie opłat w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności odrębnego powiadomienia.

4. Warunki rezygnacji z Umowy Czarteru:

  • rezygnacja do 45 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się opłatę w wysokości 50% zaliczki
  • rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru — potrąca się całą kwotę zaliczki
  • rezygnacja do 7 dni przed czarterem - potrąca się 50% kwoty całkowitej
  • rezygnacja poniżej 7 dni przed czarterem - potrąca się całkowitą kwotę

5. Przy odbiorze łodzi należy posiadać dowód osobisty oraz dokument uprawniający do prowadzenia łodzi jeśli są one wymagane do prowadzenia jednostki. Wydanie i odbiór łodzi odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo - Odbiorczy.

6. Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania Najemcy łodzi w terminie określonym w pkt. 1. W przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy (np. zatonięcie, kradzież, spalenie się łodzi) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno - prawnych.

7. Najemca zobowiązany jest do zdania łodzi w terminie określonym w pkt. 1. Rejs należy planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu łodzi w terminie. Kara umowna za każdą godzinę opóźnienia wynosi 50zł.

8. Czarterujący powinien używać łodzi zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. W razie potrzeby nie opuszczać portu podczas silnych wiatrów. Przy wiatrach 6°B i powyżej obowiązuje zakaz opuszczania portu oraz pływania.

9. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za łódź z wyposażeniem w okresie objętym Umową o Czarter. Najemca zobowiązany jest pokryć szkody wynikające z uszkodzeń łodzi i jego wyposażenia oraz braków w wyposażeniu powstałych w okresie czarteru zgodnie z cennikiem autoryzowanego dilera Delphia Yachts.

W przypadku powstania szkód, za które ponosi odpowiedzialność Najemca, a objętych ubezpieczeniem łodzi, Wynajmujący dokona cesji przysługujących mu roszczeń wobec Najemcy na firmę ubezpieczeniową w zakresie wynikającym z warunków ubezpieczenia. W takiej sytuacji Najemca pokrywa koszty manipulacyjne w wysokości 15% szkody jednak nie mniej niż 200zł. W przypadku gdy firma ubezpieczeniowa nie uzna roszczenia z winy Najemcy (np.: wpływ alkoholu, z powodu zakresu szkody) lub przyczyn niezależnych od Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za łódź wraz z wyposażeniem oraz szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku awarii Najemca zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do natychmiastowego porozumienia się z Wynajmującym.

10. Wynajmujący gwarantuje ubezpieczenie łodzi w zakresie OC, Casco, NW załogi oraz kradzieży silnika.

11. Załącznik do niniejszej Umowy stanowi: Protokół Zdawczo - Odbiorczy, Cennik na rok 20XX

12. Reklamacje klienta przyjmowane są do 14 dni od zakończenia czarteru w formie pisemnej.

13. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

14. Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

15. Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia muszą być objęte dodatkowym pisemnym aneksem.

NAJEMCA ............................................................................
WYNAJMUJĄCY ............................................................................