jezioro Bęskiejezioro Bęskie

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 4370
powierzchniapowierzchnia
56,20 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
3,50 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
8,50 m
długośćdługość
1,05 km
szerokośćszerokość
0,91 km
linia brzegowalinia brzegowa
3,92 km

Jezioro Bęskie znajduje się w gminie Kolno (powiat olsztyński). Leży na terenie Pojezierza Mazurskiego, w dorzeczu rzeki Guber. Jezioro jest dość płytkie o bardzo słabo rozwiniętej linii brzegowej. Cały zbiornik porasta roślinność, wśród której dominuje trzcina oraz pałka wąskolistna. Brzegi akwenu są bardzo łagodne. Jedynie po wschodniej części jeziora są dość strome.

Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 52,5 ha do 56,2 ha. Średnia głębokość jeziora wynosi 3,5 m, natomiast głębokość maksymalna 8,5 m. W oparciu o badania przeprowadzone w 1997 roku wody jeziora zaliczono do III klasy czystości.

Ze względu na klasyfikację rybacką jezioro należy do jezior linowo-szczupakowych. W jeziorze obok linów i szczupaków występują też leszcze, okonie i płotki. Nad akwenem znajduje się ośrodek wypoczynkowy, dawny ośrodek szkoleniowy RRZD Bęsia.

jezioro Bęskie - zdjęcie
+ 29 zdjęć
ReklamaA1 - Stranda Sylwester
ReklamaA2 - Avocado