jezioro Bielewojezioro Bielewo

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 5440
powierzchniapowierzchnia
58,90 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
7,30 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
29,50 m
długośćdługość
1,45 km
szerokośćszerokość
0,55 km
linia brzegowalinia brzegowa
5,25 km

Mazurski akwen znajdujący się w mezoregionie Wielkich Jezior Mazurskich. Położony około 10 km w kierunku północnym od Orzysza. Na zachodnim brzegu leży wieś Bielskie. Akwen ma połączenie ciekiem wodnymi z jeziorem Skomackim.

Linia brzegowa jeziora jest dobrze rozwinięta, rzeźba dna natomiast urozmaicona. Brzegi są zróżnicowane: pagórkowate, wysokie i strome, ale też niskie i płaskie. W otoczeniu akwenu znajdują się łąki oraz pola. Według danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego powierzchnia zwierciadła wody jeziora wynosi 58,9 ha. Średnia głębokość zbiornika wodnego to 7,3 m, a maksymalna – 29,5 m. Długość linii brzegowej wynosi 5250 m.

Ryby występujące w jeziorze: szczupak.

jezioro Bielewo - zdjęcie
+ 14 zdjęć
ReklamaA1 - Przystań Nautica
ReklamaA2 - Ever Boats