jezioro Dobrzyńjezioro Dobrzyń

Jezioro poza szlakiem WJM
1 0 3021
powierzchniapowierzchnia
50,30 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
6,80 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
21,00 m
długośćdługość
3,55 km
szerokośćszerokość
0,55 km
linia brzegowalinia brzegowa
3,55 km

Jezioro Dobrzyń położone jest w odległości około 12 km od miejscowości Stare Juchy. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wynosi 52,45 ha.

Jezioro jest niewielkie o kształcie wydłużonym w kierunku północ-południe. Długość maksymalna jeziora wynosi 1300 m, a szerokość 550 m. Długość linii brzegowej osiąga 3550 m i daje wskaźnik rozwoju 1,4, Jezioro jest średnio głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 21,0 m, a średnia głębokość 6,8 m. Najgłębsze miejsce położone jest prawie centralnie przy południowo – wschodniej części brzegu. Bezpośrednie otoczenie jezior stanowią mało żyzne grunty orne, łąki, pastwiska i nieużytki.

W południowej części zbiornika zlokalizowane są dwa niewielkie dopływy doprowadzające wodę ze stosunkowo niedużej zlewni. W części północnej stały odpływ łączy jezioro Dobrzyń z jeziorem Upalczyk. Mały przepływ i nieduża głębokość wykluczają możliwość migracji ryb. Roślinność wynurzona występuje na niewielkiej powierzchni – około 5 ha, co stanowi 9,5 % ogólnej powierzchni. Najliczniej występującym gatunkiem jest trzcina pospolita, sitowie jeziorne oraz miejscami tatarak.

Z roślin o liściach pływających w niewielkich ilościach występuje grążel żółty. Wśród roślinności zanurzonej dominuje: moczarka kanadyjska, wywłócznik i rogatek, a w mniejszych ilościach jaskier krążkolistny.

Występujące gatunki ryb: szczupak, okoń, węgorz, lin, karaś, karp, lin, sielawa, płoć, leszcz.

ReklamaA1 - Gertis
ReklamaA2 - Sailing Machine