jezioro Jorzecjezioro Jorzec

Jezioro poza szlakiem WJM
2 0 6695
powierzchniapowierzchnia
41,90 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
5,50 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
11,60 m
długośćdługość
1,84 km
szerokośćszerokość
0,30 km
linia brzegowalinia brzegowa
4,25 km

Akwen leży na Pojezierzu Mazurskim w dorzeczu rzek Pisa–Narew–Wisła. Znajduje się około 5 km w kierunku północno-zachodnim od Mikołajek. Powierzchnia zwierciadła wody jeziora wynosi 41,9 ha. Średnia głębokość zbiornika wodnego to 5,5 m, a maksymalna – 11,6 m. Maksymalna długość jeziora to 1840 m a szerokość 300 m.

Zbiornik wodny zalicza się do jezior leszczowych. Linia brzegowa akwenu jest średnio rozwinięta. Brzegi łagodne i płaskie, z wyjątkiem tych znajdujących się wschodnich i zachodnich krańcach jeziora - te są wysokie i gdzieniegdzie strome. W otoczeniu jeziora znajdują się łąki, pola i pastwiska, a także przy południowo-zachodnich brzegach lasy.

W pobliżu północno-zachodniego brzegu leży wieś Faszcze. Przez jezioro przepływa rzeczka Jurzec. Na północ od akwenu znajduje się połączone ciekiem wodnym – jezioro Kociołek. Zbiornik połączony jest z innymi mazurskimi jeziorami, m.in. jeziorem Tałty. Jezioro objęte jest strefą ciszy. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, a także obszaru Natura 2000.

Ryby występujące w jeziorze to m.in.: leszcz, szczupak, lin, okoń, płoć i karaś.

jezioro Jorzec - zdjęcie
+ 4 zdjęć
ReklamaA1 - Sailing Machine
ReklamaA2 - system czarterów