Jezioro KraksztynJezioro Kraksztyn

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 1222
powierzchniapowierzchnia
50,50 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
2,80 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
8,40 m
długośćdługość
2,15 km
szerokośćszerokość
0,25 km
linia brzegowalinia brzegowa
5,60 km

Jezioro Kraksztyn (nazywane również Ogródek) położone jest na terenie gminy Orzysz, tuż obok wsi Klusy i Ogródek. Łączy się wąskim przesmykiem z Jeziorem Lipińskim, a od Jeziora Kaleńskiego przedzielone jest jedynie drewnianym mostkiem. Akwen jest  silnie wydłużony i ma kształt litery S - z dużą zatoka w części południowej. Linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta.

Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pastwiska, łąki i pola uprawne. Roślinność wynurzona jest raczej niewielka. Gatunkami dominującymi są trzcina pospolita i pałka wąskolistna. Rzadziej występuje sitowie i tatarak. Z roślin o liściach pływających występują najczęściej grzybień biały i grążel żółty. Roślinność zanurzona to najczęściej  wywłócznik, rdestnica przeszyta, ramienice, rogatek oraz moczarka. Dno jest ślinie muliste.

Ciekawostki

Do jeziora przylega miejscowość Ogródek, w którym znajduje się Muzeum im. Michała Kajki

Ryby występujące w jeziorze: szczupak, sandacz, okoń, węgorz, lin, karaś, leszcz, płoć, karp

Jezioro Kraksztyn - zdjęcie
+ 5 zdjęć
ReklamaA1 - Mazurska Jagnięcina
ReklamaA2 - Tło Dla Mew