jezioro Łękukjezioro Łękuk

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 6344
powierzchniapowierzchnia
80,60 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
2,70 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
5,00 m
długośćdługość
2,25 km
szerokośćszerokość
0,50 km
linia brzegowalinia brzegowa
5,80 km

Jezioro znajduje się w regionie Puszczy Boreckiej, w dorzeczu Ełk - Biebrza - Narew - Wisła. Położone około 25 km w kierunku wschodnim od Giżycka. Od strony zachodniej wpływa niewielki ciek wodny od jeziora Róg, natomiast od zachodu ma połączenie z jeziorem Dubinek.

W południowej części zbiornika wodnego znajduje się odpływ do jeziora Sowa. Nad zachodnim brzegiem akwenu leży Róg Orłowski, nad południowym Łękuk Mały. Brzegi jeziora są strome i wysokie, w otoczeniu pól, łąk i lasów. Prawie w całości są zarośnięte wąskim, przerywanym pasem roślinności wodnej. Linia brzegowa jest średnio rozwinięta. Jezioro jest płytkie i wydłużone, stanowi skraj Puszczy Boreckiej.

Zbiorni zlokalizowany jest na terenie obwodu rybackiego jeziora Łękuk w zlewni rzeki Ełk. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej.

Według danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego powierzchnia zwierciadła wody jeziora wynosi 80,6 ha. Średnia głębokość zbiornika wodnego to 2,7 m, a maksymalna – 5,0 m. Lustro wody znajduje się na wysokości 149,6 m n.p.m. Objętość jeziora wynosi 2 185,9 tys. m³. Maksymalna długość jeziora to 2 200 m a szerokość 500 m. Długość linii brzegowej wynosi 5 800 m.

ReklamaA1 - Przystań Nautica
ReklamaA2 - Odysseya Yachts