jezioro Luterskiejezioro Luterskie

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 7645
powierzchniapowierzchnia
687,50 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
7,20 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
20,70 m
długośćdługość
5,16 km
szerokośćszerokość
2,62 km
linia brzegowalinia brzegowa
19,32 km

Jezioro Luterskie - akwen położny w gminie Kolno, na terenie Pojezierza Olsztyńskiego. Jest jeziorem typu sielawowego. Morenowe jezioro rozciągające się z północnego wschodu na południowy zachód, o urozmaiconej linii brzegowej, z dużymi półkolistymi zatokami na północy i północnym zachodzie oraz wyspą w tej partii akwenu.

W części północno-wschodniej przewężenie łączy jezioro Luterskie z trzecią zatoką, wyodrębnioną czasem jako jezioro Luterskie Małe.

Akwen łączy się rowami z jeziorami Bierdawami i Kikitami, a z jego południowo-zachodniego końca wypływa rzeka Symsarna do jeziora Ławki. Wysokie i dość strome brzegi są od strony południowej porośnięte lasem, na pozostałych partiach brzegi niskie, gdzie dominują pola uprawne i łąki.

Przy północno-wschodniej zatoce leży wieś Lutry, a przy południowej części wschodniego brzegu Kikity. Jezioro jest obecnie dzierżawione przez Gospodarstwo Rybackie Olsztyn. Ryby występujące w jeziorze: węgorze, szczupaki oraz sielawy.

jezioro Luterskie - zdjęcie
+ 25 zdjęć
ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy
ReklamaA2 - Tło Dla Mew