jezioro Pamerekjezioro Pamerek

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 4153
powierzchniapowierzchnia
13,2 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
0,80 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
1,80 m
długośćdługość
0,62 km
szerokośćszerokość
0,35 km
linia brzegowalinia brzegowa
1,75 km

Mazurski akwen zlokalizowany w gminie Wydminy. Znajduje się w pobliżu wsi Talki, na południe od jeziora Pamer, z którym połączone jest rowem.

Brzegi w większości są płaskie, w niektórych miejscach wysokie i strome. W otoczeniu znajdują się łąki, miejscami podmokłe oraz pola. Jezioro leży na terenie obwodu rybackiego Jeziora Pamer w zlewni rzeki Pisa. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich.

Według danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego powierzchnia zwierciadła wody jeziora wynosi 13,2 ha. Średnia głębokość zbiornika wodnego to 0,8 m, a maksymalna – 1,8 m. Maksymalna długość jeziora to 620 m a szerokość 350 m. Długość linii brzegowej wynosi 1750 m.

jezioro Pamerek - zdjęcie
+ 4 zdjęć
ReklamaA1 - Stranda October
ReklamaA2 - Odysseya Yachts