jezioro Piłaknojezioro Piłakno

Jezioro poza szlakiem WJM
5 0 8715
powierzchniapowierzchnia
252,80 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
13,00 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
56,60 m
długośćdługość
4,20 km
szerokośćszerokość
1,10 km
linia brzegowalinia brzegowa
12,85 km

Piłakno – akwen położony w gminie Sorkwity, leżący na terenie Pojezierza Mrągowskiego w dorzeczu Krutyni. W oparciu o badania przeprowadzone w 1998 roku wody jeziora zaliczono do II klasy czystości.

Jest jednym z najgłębszych jezior Pojezierza Mazurskiego. Linia brzegowa dobrze rozwinięta, brzegi wysokie, częściowo zalesione. Dno urozmaicają liczne głęboczki. Jezioro zasilają nieliczne, małe cieki, największy uchodzi przy południowo-zachodnim brzegu.

Jezioro Piłakno składa się z dwóch wyraźnie wykształconych plos – północnego, o głębokości maksymalnej 39,0 m i środkowego, głównego, o głębokości maksymalnej 56,6 m. Południowo-zachodnia zatoka, o największym przegłębieniu sięgającym 16,5 m, przedzielona jest w połowie dużą wyspą.

Przy zachodnim brzegu jeziora znajdują się pozostałości po osiedlu nawodnym z wczesnej epoki żelaza (400-120 r. p.n.e.) – obecnie zalane wodami jeziora – z kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. Drewniana zabudowa mieszkalna (o powierzchni użytkowej 70 na 100 m) usytuowana była na kilkuwarstwowym ruszcie z belek.

Kilkaset metrów na południowy wschód od osiedla nawodnego znajduje się cmentarzysko kurhanowe z tego samego okresu. Kurhany z kręgiem kamiennym i prostokątna komora grobowa, pochówki ciałopalne w popielnicach. Przy południowo-wschodnim krańcu jeziora leży rezerwat Piłaki, który utworzono celem ochrony noclegowiska żurawi w okresie wędrówek, miejsc żerowania licznych gatunków ptaków oraz stanowisk rzadkich roślin. Jezioro, które jest objęte strefą ciszy, stanowi raj dla wędkarzy i nurków. Jezioro jest bardzo dobrym łowiskiem. Można złowić w nim okonie, szczupaki, leszcze, płocie, liny i węgorze. Piłakno doskonale nadaje się do nurkowania. Widoczność latem sięga nawet do 10 m.

jezioro Piłakno - zdjęcie
+ 5 zdjęć
ReklamaA1 - Gertis
ReklamaA2 - Mazurskie Mini Zoo Majówka