jezioro Ślepieniecjezioro Ślepieniec

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 3563
powierzchniapowierzchnia
2,75 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
b/d
maks. głębokośćmaks. głębokość
b/d
długośćdługość
0,25 km
szerokośćszerokość
0,16 km
linia brzegowalinia brzegowa
0,72 km

Jezioro Ślepieniec położone jest przy drodze Stare Juchy – Zawady, 3 km na wschód od miejscowości Stare Juchy. Akwen ma kształt okrągły. Jego maksymalna głębokość wynosi 11 m, a średnia 6 m.

Dno przy brzegach i w ławicy piaszczyste, głębiej pokryte małej miąższości mułem, mało urozmaicone, z maksymalnym zagłębieniem położonym centralnie. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą wzgórza pokryte lasami. Jest to jezioro typowo przepływowe – od strony północnej dopływa ciek z jeziora Szóstak Wielki, wypływa w części południowej odprowadzając wodę do jeziora Ułówki.

Niewielki litoral, wynikający z ukształtowania dna, warunkuje występowanie roślinności. W strefie przybrzeżnej występuje wąski pas trzcin i sitowia. Brak jest roślin o liściach pływających. Uboga roślinność zanurzona (ok.7% powierzchni dna) reprezentowana jest głównie przez ramienice. Występują też rdestnica połyskująca, mech wodny i moczarka.

Ryby występujące w jeziorze: szczupak, okoń, węgorz, lin, leszcz, płoć, jaź.

ReklamaA1 - Gertis
ReklamaA2 - Odysseya Yachts