jezioro Straduńskiejezioro Straduńskie

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 5119
powierzchniapowierzchnia
47,70 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
2,40 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
4,90 m
długośćdługość
1,85 km
szerokośćszerokość
0,35 km
linia brzegowalinia brzegowa
4,35 km

Jezioro zlokalizowane w centralnym mikroregionie Pojezierza Ełckiego – na Pojezierzu Łaśmiadzkim. Leży na obszarze gminy Ełk.

Jest to akwen przepływowy, głównym ciekiem przepływającym jest rzeka Ełk, a jezioro ma wydłużony kształt będący rozszerzeniem płynącej z północnego zachodu na południowy wschód rzeki. Na północnym zachodzie łączy się rzeką Ełk z Łaśmiadami, na południowym wschodzie Ełk płynie ku jezioru Ołówka (Haleckiemu). Jezioro leży na terenie wsi Straduny. Kilka kilometrów na północ od niego znajduje się obszar Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim.

Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pola uprawne, pastwiska i łąki. W północnej części zbiornika z jeziora Łaśmiady wpływa rzeka Ełk. Odpływa w części południowej w kierunku jeziora Haleckiego. Na odpływie zbudowano jaz piętrzący. Roślinność jeziora bardzo bogata, zajmuje ok. 68% powierzchni dna zbiornika. Roślinność wynurzona tworzy wokół jeziora wąski pas, miejscami poprzerywany. Składa się głównie z trzciny, pałki oraz niezbyt gęstego sitowia.

Ryby występujące w jeziorze: szczupak, lin, okoń, węgorz, płoć, jaź.

jezioro Straduńskie - zdjęcie
+ 25 zdjęć
ReklamaA1 - Gertis
ReklamaA2 - Mazurska Jagnięcina