Jezioro SunowoJezioro Sunowo

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 1681
powierzchniapowierzchnia
176,30 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
9,30 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
20,60 m
długośćdługość
5,07 km
szerokośćszerokość
0,61 km
linia brzegowalinia brzegowa
13,5 km

Jezioro Sunowo leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego. Akwen jest jednym ze zbiorników malowniczo położonych w zachodniej części Pojezierza Ełckiego, na zachód od Ełku (wschodni brzeg jeziora przylega do administracyjnej granicy miasta). Jest to zbiornik o mało urozmaiconej linii brzegowej. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy. Południowa granica zlewni jeziora sąsiaduje z „Ostoją Bobrów Bartosze”.

Zasilane jest siecią cieków i rowów melioracyjnych, z których największy to dopływ z Jeziora Woszczelskiego. Woda odpływa na wschód – do Jeziora Ełckiego. Zbiornik jest wydłużony i posiada kształt regularnej rynny z maksymalnym głęboczkiem w części środkowej. Bezpośrednie otoczenie jest różnorodne - największą powierzchnię zajmują nieużytki oraz  działki rekreacyjne. Lasy pokrywają około 30% powierzchni zlewni, a zwarty kompleks leśny otacza jedynie południowo-wschodni brzeg Sunowa.

W bliskim sąsiedztwie zbiornika i zlewni bezpośredniej znajduje się 6 wsi: Lepaki Małe, Bienie, Chrzanowo, Siedliska, część Bartoszy i Judziki.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, lin, okoń, sandacz, sieja, szczupak, węgorz

Jezioro Sunowo - zdjęcie
+ 9 zdjęć
ReklamaA1 - Mazurska Jagnięcina
ReklamaA2 - system czarterów