Jezioro SzarekJezioro Szarek

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 1889
powierzchniapowierzchnia
133 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
4,70 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
2,30 m
długośćdługość
2,12 km
szerokośćszerokość
1,1 km
linia brzegowalinia brzegowa
5,7 km

Jezioro Szarek znajduje się na Pojezierzu Ełckim, tuż obok Ełku. Akwen ma bezpośrednie połączenie z Jeziorem Ełckim wąskim ciekiem wodnym. To dość płytki zbiornik o słabo rozwiniętej linii brzegowej, która jest z reguły porośnięta trzciną. Dno jeziora jest równe, w większości muliste.

Nad jego południowym brzegiem położona jest wieś Chruściele, na północnym znajdują się zabagnione w sporej części zwarte zespoły leśne, wśród których założono rezerwat bobra „Bartosze”.

Roślinność wynurzona jest bogata. Szeroki jej pas wzdłuż linii brzegowej zajmuje powierzchnię ponad 21% powierzchni zbiornika. Dominuje trzcina pospolita. Dość licznie występuje sitowie jeziorne i pałka szerokolistna, rzadziej tatarak i jeżogłówka. Z roślin o liściach pływających występują grzybień biały (w momencie robienia zdjęć pięknie kwitł) i grążel żółty, a w mniejszych ilościach rdestnica pływająca i przeszyta.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, lin, płoć, sandacz, szczupak

Jezioro Szarek - zdjęcie
+ 11 zdjęć
ReklamaA1 - Stranda Majówka
ReklamaA2 - Sailing Machine