jezioro Szóstakjezioro Szóstak

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 3816
powierzchniapowierzchnia
500,10 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
9,10 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
28,40 m
długośćdługość
6,50 km
szerokośćszerokość
1,30 km
linia brzegowalinia brzegowa
23,12 km

Jezioro Szóstak Duży położone jest w odległości 5 km od miejscowości Stare Juchy w kierunku północnym, obok wsi Czarnówka, Orzechowo i Szczecinowo. Na jeziorze jest osiem wysp o łącznej powierzchni 10,6 ha.

Jezioro jest silnie wydłużone. Jego długość maksymalna wynosi 6500 m, a szerokość 1300 m. Długość linii brzegowej osiąga 23125 m (razem z wyspami). Jest dość głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 28,4 m, a średnia 9,0 m. Brzegi jeziora są strome, a ławica wąska. Dno zarówno w strefie przybrzeżnej jak i ławicy piaszczysto – kamienne. Powierzchnia dna w zagłębieniach pokrywa mała warstwa mułu sięgająca do 30 cm grubości. Jezioro bogate jest w liczne wypłycenia, górki podwodne, zagłębienia i baseny.

Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią grunty orne, pastwiska, nieużytki i osiedla ludzkie.

Jezioro ma kilka niewielkich dopływów (m.in. z jeziora Szóstak Mały) o charakterze rowów melioracyjnych. Odpływ wód ze zbiornika odbywa się położonym w jego południowej części się ciekiem do jeziora Ślepieniec i Ułówki. Jezioro jest podatne na degradację. Stan czystości jeziora odpowiada II klasie czystości, jednak wartości zbliżone są do III klasy. Nad zbiornikiem na stale bytuje stado ok. 400 szt. kormorana czarnego.

Naczyniowa roślinność wodna występuje w niewielkich skupiskach, tworząc wąski, poprzerywany pas wzdłuż linii brzegowej jeziora i wysp. Dominują trzcina pospolita i sit pospolity rzadziej pałka wąskolistna. Wśród roślinności zanurzonej najliczniej występują moczarka i wywłócznik rzadziej jaskier, ramienice i rdestnica połyskująca, a wśród makrofitów pływających grążel żółty i grzybień biały.

Występujące gatunki ryb: szczupak, sandacz, węgorz, sum, okoń, karp, lin, leszcz, jaź, płoć, sielawa, sieja.

jezioro Szóstak - zdjęcie
+ 13 zdjęć
ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy
ReklamaA2 - Odysseya Yachts