jezioro Ułówkijezioro Ułówki

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 6076
powierzchniapowierzchnia
261,00 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
9,10 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
25,50 m
długośćdługość
4,35 km
szerokośćszerokość
1,15 km
linia brzegowalinia brzegowa
15,975 km

Jezioro znajduje się na Pojezierzu Ełckim, w gminie Stare Juchy. Położone ok. 12 km od Ełku.

Akwen o silnie rozwiniętej linii brzegowej i zróżnicowanym dnie. Brzegi przeważnie urwiste, średnio i dość wysokie szczególnie w okolicy wsi Gorło, o deniwelacjach dochodzących do 30 m. Na jeziorze znajduje się jedna wyspa o powierzchni 0,7 ha, położona w jego wschodniej części.

Ułówki to zachodnia odnoga Łaśmiad, przy wsiach Gorło i Łaśmiady. W zachodniej części łączy się szerokim przewężeniem z jeziorem Rekąty. Jezioro znajduje się w strefie ciszy.

Jezioro Ułówki połączone jest tunelem z jeziorem Szóstak.

Stan czystości jeziora odpowiada III klasie czystości, zbliżając się niektórymi parametrami do wody pozaklasowej, co jest efektem stałego dopływu zanieczyszczeń w latach poprzednich. W okresie letnim wykształca się uwarstwienie termiczno – tlenowe.

Ryby występujące w jeziorze: szczupak, sandacz, węgorz, sum, okoń, karp, lin, karaś, leszcz, jaź, płoć, sielawa.

jezioro Ułówki - zdjęcie
+ 5 zdjęć
ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy
ReklamaA2 - Tło Dla Mew