jezioro Woliskojezioro Wolisko

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 4487
powierzchniapowierzchnia
13,50 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
1,50 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
8,60 m
długośćdługość
0,56 km
szerokośćszerokość
0,33 km
linia brzegowalinia brzegowa
1,54 km

Akwen na Pojezierzu Mazurskim, w regionie Puszczy Boreckiej. Od strony zachodniej wypływa niewielki ciek wodny o nazwie Woliszanka w kierunku jeziora Łękuk. Nad jeziorem położona jest miejscowość Wolisko. Jezioro leży na terenie obwodu rybackiego jeziora Walisko w zlewni rzeki Ełk. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej o łącznej powierzchni 22 860,9 ha.

Najbliższe otoczenie to grądy i nieużytki oraz zabudowa Waliska. Teren jest pagórkowaty, miejscami brzegi są podmokłe. Bezpośrednio nad wodą występuje pas olchy. Szuwar trzcinowy porasta brzegi wąskim pasem, a miejscami go brak. Jest dobrze dostępne od strony północnej. Znajduje się tu jeden pomost i niewielka trawiasta plaża.

Według danych uzyskanych poprzez planimetrię jeziora powierzchnia zbiornika wodnego to 13,5 ha, a wysokość bezwzględna lustra wody – 175, m n.p.m. Według danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego maksymalna głębokość zbiornika wodnego to 8,6 m, a objętość jeziora wynosi 620,2 tys. m³. Zgodnie z badaniem z 1991 roku przyznano akwenowi II klasę czystości.

jezioro Wolisko - zdjęcie
+ 6 zdjęć
ReklamaA1 - Gertis
ReklamaA2 - Odysseya Yachts