Jezioro WoszczelskieJezioro Woszczelskie

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 1911
powierzchniapowierzchnia
172,60 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
10,60 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
3,30 m
długośćdługość
2,63 km
szerokośćszerokość
1,21 km
linia brzegowalinia brzegowa
8,37 km

Jezioro Woszczelskie leży na obszarze Pojezierza Ełckiego, w dorzeczu rzeki Ełk. Zachodnia część jeziora jest wyraźnie głębsza, natomiast wschodnia znacznie płytsza - z dużymi połaciami dna pokrytymi łąkami podwodnymi, tworzonymi głównie przez ramienice. W południowo-zachodniej części znajduje się urocza Wyspa Łabędzia. Jezioro podatne na degradację, wpływa na to jego mała średnia głębokość.

Przy brzegu jest dość dobrze rozwinięta zabudowa rekreacyjna. Wody jeziora miały według różnych kryteriów od I do III klasy czystości, co dało ogólną ocenę II klasy. W roku 2008 nastąpiło obniżenie poziomu wody. W klasyfikacji przyrodniczej jest jeziorem ramienicowym, co dało podstawy do objęcia go ochroną jako siedlisko przyrodnicze systemu Natura 2000.

Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pastwiska, łąki i nieużytki, teren zadrzewiony,  a także osiedla ludzkie – dwie wsie i liczna zabudowa rekreacyjna.

Roślinność wynurzona rozmieszczona jest wzdłuż brzegów prawie na całej linii brzegowej. Gatunkami dominującymi są trzcina pospolita i pałka wąskolistna tworzące w wielu miejscach gęste skupiska oraz sit porastający wyspowo w płytszych partiach zbiornika. Z roślin o liściach pływających występują najczęściej grzybień biały, grążel żółty, rdestnica pływająca i osoka aloesowata.

Ryby występujące w jeziorze: szczupak, sandacz, okoń, węgorz, sum, karp, lin, karaś, płoć, jaź, leszcz

Jezioro Woszczelskie - zdjęcie
+ 7 zdjęć
ReklamaA1 - Ognisty Ptak Dzień Kobiet
ReklamaA2 - Tło Dla Mew