Jezioro Zdrężno k. EłkuJezioro Zdrężno k. Ełku

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 1383
powierzchniapowierzchnia
75,40 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
7,80 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
17,70 m
długośćdługość
2,50 km
szerokośćszerokość
0,48 km
linia brzegowalinia brzegowa
6,30 km

Jezioro Zdrężno położone jest około 8 km od Ełku, na Pojezierzu Mazurskim, w mezoregionie Pojezierza Ełckiego - w dorzeczu Płociczanka–Ełk–Biebrza–Narew–Wisła. Nad północnym brzegiem położona jest wieś Przytuły, natomiast nad południowym Płociczno. Przez jezioro przepływa ciek wodny o nazwie, który łączy zbiornik wodny z Jeziorem Przytulskim oraz z jeziorem Płociczno.

W najbliższym otoczeniu znajdują się pastwiska, łąki i nieużytki. Wśród roślinności zanurzonej przeważają – ramienice, rogatek, jaskier krążkolistny oraz rdestnice. Wokół brzegów roślinność jest raczej skąpa -  z uwagi na strome stoki ławicy. Dominuje tu trzcina, pałka wąskolistna oraz skrzypy. Linia brzegowa akwenu jest słabo rozwinięta, brzegi miejscami są strome, w pagórkowatym otoczeniu. Obrzeża zajmują pastwiska, łąki i nieużytki oraz prywatne posesje, przez które jest mocno utrudniony dostęp do jeziora.

Ryby występujące w jeziorze: lin, okoń szczupak, leszcz

Jezioro Zdrężno k. Ełku - zdjęcie
+ 5 zdjęć
ReklamaA1 - Sailing Machine
ReklamaA2 - Mazurskie Mini Zoo Majówka