jezioro Żywyjezioro Żywy

Jezioro poza szlakiem WJM
0 0 6276
powierzchniapowierzchnia
118,00 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
6,00 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
24,50 m
długośćdługość
1,92 km
szerokośćszerokość
1,33 km
linia brzegowalinia brzegowa
7,60 km

Akwen znajduje się w regionie Wielkich Jezior Mazurskich, zlokalizowane około 18 km w kierunku wschodnim od Giżycka. W okolicach brzegów położone są miejscowości Żywy, Kamienna Struga i Borki. Do jeziora uchodzi od północy ciek wodny o nazwie Dopływ z Puszczy Boreckiej, a także wpada Sapina. W pobliżu wsi Żywy znajduje się odpływ Sapiny do jeziora Sołtmany.

Linia brzegowa jest rozwinięta. Dno kamieniste i twarde. Występuje wyraźny podział na część wschodnią i zachodnią. Na jeziorze, przy południowym brzegu znajduje się wyspa o powierzchni 0,2 ha. Brzegi są wysokie, gdzieniegdzie strome. W otoczeniu są łąki i pola. Akwen znajduje się nieopodal skraju Puszczy Boreckiej.

Zbiornik wodny został sklasyfikowany jako jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane. Jezioro leży na terenie obwodu rybackiego jeziora Kruklin w zlewni rzeki Węgorapa, jego użytkownikiem jest Polski Związek Wędkarski. Objęte jest strefą ciszy i znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Według danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego powierzchnia zwierciadła wody jeziora wynosi 118,8 ha. Średnia głębokość zbiornika wodnego to 6,0 m, a maksymalna – 24,5 m. Lustro wody znajduje się na wysokości 134,4 m n.p.m. Objętość jeziora wynosi 7 130,4 tys. m³. Maksymalna długość jeziora to 1 920 m a szerokość 1 330 m. Długość linii brzegowej wynosi 7 600 m.

Występujące ryby to m.in. sandacz, szczupak, leszcz, płoć i okoń.  

jezioro Żywy - zdjęcie
+ 10 zdjęć
ReklamaA1 - Przystań Nautica
ReklamaA2 - Odysseya Yachts