ReklamaA1 - Ognisty - cumowanie

Jezioro Dargin, port Nowy harsz

Kamera on-line zamontowana przy kei Portu Nowy Harsz w miejscowości o tej samej nazwie. Obraz kamery skierowany na południowy - wschód, ukazuje keję portu oraz samo jez. Dargin. Jest to jedna z dwóch kamer ulokowanych w tym miejscu. Kamera nie prowadzi rejestracji obrazu oraz nie przekazuje dźwięku - została zamontowana dzięki uprzejmości Portu Nowy Harsz.

ReklamaA2 - Tło Dla Mew