LeginyLeginy

Miejscowość poza szlakiem WJM
0 0 414
Noclegi Noclegi

Leginy to wieś w gminie Reszel, leżąca na pograniczu Warmii i Mazur. Miejscowość położona jest między jeziorami: Legińskim i Widryńskim, przy drodze wojewódzkiej nr 590, w odległości ok. 6 km od Reszla.

Wieś istniała już w pierwszej połowie XIV wieku. Jej lokację odnowił 16 czerwca 1359 roku biskup warmiński Jan Stryprock. Majątek chełmiński w Leginach na początku XV wieku należał do rodziny von Oelsenów. Właścicielem majątku w Leginach był Stefan Sadorski. Od sierpnia 1854 roku wieś była w posiadaniu Augusta Caspara (konwertyta pochodzenia żydowskiego).

Erich Kaspar syn Augusta w 1930 roku sprzedał majątek lokalnej spółce. W pierwszej połowie XX wieku majątek w Leginach został rozparcelowany. Po parcelacji gospodarstwa chłopskie miały ujednolicone architektonicznie budynki. Leginy są siedzibą parafii, do której należą między innymi Łężany. Pierwsza wzmianka o szkole w Leginach pochodzi z 1622 roku. Z tego roku pochodzi informacja, że wynagrodzenie nauczyciela wynosiło 18 grzywien.

Dawniej na terenie miejscowości znajdowały się krochmalnia oraz młyn parowy. W Leginach powstają obecnie gospodarstwa agroturystyczne. Ma to związek z położeniem wsi w pobliżu jezior.

Przez wieś Leginy przebiega szlak rowerowy o długości 65 km – przebieg trasy: Biskupiec – Stanclewo – Stary Gieląd – Zyndaki – Burszewo – Widryny – Leginy – Samławki – Kabiny – Kolno – Górowo – Kruzy – Labuchy – Biskupiec.

Gotycki kościół w Leginach

Pierwsza wzmianka o kościele w Leginach pochodzi z 1404 roku. Kościół w istniejącej obecnie formie architektonicznej wybudowano w 1824 roku. Świątynia była konsekrowana 4 września 1825 roku przez biskupa warmińskiego Józefa von Hohenzollerna. Jest to budowla murowana, salowa, z kruchtą od strony północnej i zakrystią od wschodniej. Ołtarz główny w stylu barokowym wykonany został w 1745 roku. W wyposażeniu świątyni znalazła się puszka z napisem „DOM comites Załuscy in emigratione anno 1833 offerunt”. Jest to pamiątka po internowanych na terenie Prus uczestnikach powstania listopadowego.

Leginy - zdjęcie
+ 25 zdjęć
ReklamaA1 - Papugarnia Wilkasy
ReklamaA2 - Nautica