LutryLutry

Miejscowość poza szlakiem WJM
0 0 281
Noclegi Noclegi

Lutry wieś sołecka położona na Warmii, w gminie Kolno. Miejscowość leży w północno–wschodniej części Pojezierza Olsztyńskiego nad Jeziorem Luterskim, w odległości 10 km od Kolna.

Miejscowość została założona około 1341 roku. Prawdopodobnie nadawcą aktu lokacyjnego był biskup Henryk z Lutr, któremu zapewne wieś zawdzięcza swoją nazwę. Dokument lokacyjny zaginął po założeniu wsi; do jego odnowienia doszło 15 kwietnia 1375 roku. W przywileju wyznaczano 6 włók na uposażenie kościoła.

W czasie wojny polsko–krzyżackiej (1519–1521) wsi udało się uniknąć zniszczeń i wyludnienia, które stanowiło największą bolączkę licznych miejscowości. Z 52 włók czynszowych jedynie 11 leżało odłogiem. Dziewięć z nich udało się zasiedlić do roku 1533. W 1584 roku biskup Marcin Kromer nadał Tomaszowi Falkowi przywilej na założenie karczmy. W 1609 roku wydano przywilej na drugi tego typu przybytek w Lutrach. W 1789 roku wieś składała się z 57 domów.

Kościół we wsi wybudowano wkrótce po założeniu miejscowości. W okresie wojen polsko-krzyżackich uniknął zniszczenia, jednak w 1550 roku został strawiony przez pożar. Odbudowano go, a następnie w 1590 roku poświęcono. Zachowany współcześnie kościół wzniesiono w stylu neogotyckim w 1860 roku. W 1848 roku do parafii w Lutrach należały wsie: Górkowo, Kikity, Młyńczysko, Młodocin, Pierwągi, Tejstymy, Wągsty, Wójtowo.

Powstanie parafii wiązało się z uruchomieniem szkoły. W 1789 roku funkcję nauczyciela i zarazem organisty sprawował Dominik Schoenke. W 1935 roku do placówki uczęszczało 199 dzieci, zatrudnionych było 3 nauczycieli.

Po zakończeniu II wojny światowej Lutry zostały zasiedlone przez ludność polską.

Zabytki

  • kościół wzniesiony w 1863 roku; wnętrze neogotyckie,
  • kwatera wojenna zlokalizowana na cmentarzu parafialnym; miejsce spoczynku 8 żołnierzy niemieckich, poległych 26 sierpnia 1914 roku oraz żołnierza rosyjskiego - jeńca, zmarłego 5 listopada 1918 roku

Przez miejscowość przebiega Szlak św. Jakuba – przebieg trasy: Kętrzyn – Święta Lipka – Reszel – Lutry – Wipsowo – Barczewo – Olsztyn.

Lutry - zdjęcie
+ 13 zdjęć
ReklamaA1 - Inwestycja Nove Rydzewo
ReklamaA2 - system czarterów