Spływ kajakowy - rzeka KrutyniaSpływ kajakowy - rzeka Krutynia

Szlak przebiegający przez WJM
2 0 6318

Opis rzeki

 • Położenie - Pojezierze Mazurskie, rezerwat krajobrazowo-wodno-leśny położony na terenie trzech gmin: Piecki, Mikołajki i Ruciane-Nida.
 • Długość - 99 km
 • Źródło - miejscowość Burszewo
 • Ujście - uchodzi do jez. Bełdany (zalicza się też jako ujście do Pisy)
 • Jeziora na trasie spływu - Zyndackie, Gielądzkie, Lampackie, Lampasz, Kujno, Dłużec, Białe, Gant, Zyzdrój Wielki, Zyzdrój Mały, Spychowskie, Zdruźno, Uplik, Mokre, Krutyńskie, Gardyńskie, Malinówko, Bełdany
 • Miejscowości - Zyndaki, Sorkwity, Grabowo, Borowe, Dłużec, Bieńki, Babięta, Spychowo, Koczek, Zgon, Krutyń, Krutyński Piecek, Rosocha, Wojnowo, Ukta, Nowy Most,

Spływy dostępne dla kajaków

Kilkudniowe

 • wariant I - najdłuższy odcinek: Zyndaki - Iznota
 • wariant II - bardziej dogodny odcinek: Sorkwity – Iznota (każdy z nich można przedłużyć o odcinki jeziorami na połunie do Rucianego Nidy lub na północ do Mikołajek lub Rynu)

Jednodniowe (kilkugodzinne)

 • Babięcka Struga – od jez. Gant do Babięt
 • Spychowo – Zgon
 • Krutyń - Rosocha (lub Ukta)
 • Ukta – Nowy most (lub dowolne z wybranych odcinków)

Opis szczegółowy

 • Niski stan wody jest dużym utrudnieniem w przypadku płynięcia strugami, łączącymi jeziora pomiędzy Zyndakami a Sorkwitami. Uwaga – ze względu na liczne jeziora na trasie spływu i urozmaicone linie brzegowe oraz łączące je strugi, które czasem trudno odnaleźć – wskazana jest mapa szlaku (do nabycia w wielu miejscach lub do wydrukowania z map dostępnych w internecie)
 • 0,0 km

  wieś Zyndaki, na północnym brzegu jeziora Zyndackiego, docieramy tam kierując się drogą biegnącą z Sorkwit. Kierując się na południe prawym brzegiem odnajdujemy wypływ ok. 1,3 km strugi.
 • 1,1 km

  pod mostem drogowym wpływamy do jez. Gielądzkiego.
 • 1,4 km

  płynąc prawym brzegiem jeziora dopływamy do jego końca, gdzie odszukaną strugą pod mostami kolejowym i drogowym dopływamy do jez. Lampackiego w Sorkwitach.
 • 9,0 km

  Sorkwity – dogodne miejsce noclegowe jak i doskonałe na rozpoczęcie krótszej trasy.To tu właśnie najczęściej rozpoczynają się spływy.
 • 10,5 km

  po lewej stronie stanica PTTK.
 • 12,3 km

  płynąc lewym brzegiem trafimy na zarośnięty trzciną przesmyk do jez. Lampasz.
 • 17,0 km

  po pokonaniu jeziora docieramy do odcinka o nazwie Sobiepanka. Przy niskim stanie wody konieczność holowania kajaków.
 • 18,5 km

  ujście Sobiepanki do jez. Kujno. Na lewym brzegu wieś Grabowo a w niej sklepy.
 • 20,0 km

  z końca jeziora wypływ odcinka zwanego Grabówka.
 • 21,0 km

  most drogowy na trasie Szczytno-Mrągowo. Po prawej stronie wieś Borowe
 • 21,5 km

  ujście Grabówki do jez. Dlużec Płyniemy lewym brzegiem, wzdłuż miejscowości Dłużec (sklep).
 • 25,1 km

  przy końcu jeziora trudny do wypatrzenia odpływ do jez. Białego. Na największej z wysp dawniej można było biwakować. Miejsce dogodne.
 • 27,1 km

  na prawym brzegu stanica wodna PTTK Bieńki. Poruszamy się prawą stroną, odnajdując wypływ odcinka o nazwie Dąbrówka. Jest dość szeroka, tworzy zakola i rozlewiska. Dość głęboko. Na brzegach lasy.
 • 28,3 km

  most drogowy.
 • 28,9 km

  za mostem jezioro jez. Gant.
 • 31,6 km

  po przepłynięciu wzdłuż jeziora, wypływ Babięckiej Strugi.
 • 32,5 km

  most drogowy.
 • 33,0 km

  z prawej wpływ rzeki Babant. Kierujemy się w lewo.
 • 36,2 km

  dopływamy ocieramy do stanicy wodnej PTTK w Babiętach. Za stanicą, przy młynie przenoska. Nurt rzeki szybszy, miejscami mielizny i kamienie. Przy niskim stanie wody należy zachować szczególną ostrożność.
 • 40,2 km

  ujście Babięckiej Strugi do Północnej zatoki jeziora Zyzdrój Wielki. W okolicznych wsiach sklepy.
 • 42,7 km

  w połowie długości jeziora po prawej półwysep a na nim piaszczysta plaża; dogodne miejsce na wypoczynek. Na lewym brzegu przed następnym półwyspem pole biwakowe. Pośrodku jeziora zalesiona, piaszczysta wyspa (również miejsce biwakowe).
 • 44,3 km

  jezioro zwęża się. Po lewej stronie kolejne pole biwakowe. Wąski przesmyk łączy z jez. Zyzdrój Mały. Na lewo półwysep, za którym przenoska prawą stroną przy śluzie. Płyniemy odcinkiem rzeki zwanym Spychowską Strugą o bagiennych brzegach i szuwarach.
 • 49,0 km

  dopływamy do pomostu stanicy wodnej PTTK w Spychowie. Za nią wieś Spychowo (dawniej słynne Pupy z powieści Wańkowicza). Po przepłynięciu jez. Spychowskiego odnajdujemy wypływ dalszej części rzeki.
 • 50,0 km

  most drogowy na szosie Rozogi-Mrągowo. Pod mostem bystrze z kamiennym dnem. Płyniemy w skupieniu i z uwagą w odstępach pomiędzy kajakami.
 • 52,0 km

  z prawej strony odpływ do jez. Kierwik z dogodne miejsce do kąpieli i wypoczynku (obowiązuje jednak zakaz biwakowania). Po prawej stronie wieś Koczek (niegdyś przyjeżdżał tu do domku na wypoczynek znany reżyser Krzysztof Kieślowski).
 • 55,5 km

  jezioro Zdrużno. Brzegi zalesione. Płyniemy wzdłuż prawego brzegu i po około pół kilometra wpływamy do zatoki, prowadzącej do mostu drogowego we wsi Koczek. Za mostem jez. Uplik o urokliwych, wysokich brzegach, porośniętych lasem świerkowo-sosnowym. Na prawym brzegu środkowej części jeziora rezerwat ptaków.
 • 59,5 km

  przed nami most, a za nim wielkie jez. Mokre. Przy silnym wietrze dość uciążliwe do płynięcia. Po prawej stronie po kilometrze opłynięcia stanica w Zgonie (nazwa pochodzi od od zganiania zwierzyny do wodopoju – czyli zgonu). Wieś letniskowa, sklepy, gospoda, pensjonaty... galeria rzeźby. (w miejscowości tej mieszkał i tworzył Igor Newerly). Za Zgonem poruszamy się prawym brzegiem.
 • 62,0 km

  z prawej strony, naprzeciwko drugiej z mijanych wysp - rezerwat Królewska Sosna (pomniki przyrody - Dąb Karola Małłka, Królewska Sosna...)
 • 65,0 km

  po lewej stronie, na środku jeziora dwie zalesione wyspy a po prawej stronie rezerwat "Zakręt".
 • 68,0 km

  przed krańcem jeziora kierujemy się w zatokę na prawo. Na końcu zatoki przenoska prawą stroną przy zastawce dzielącej jez, Mokre od Krutyńskiego. Jez. Krutyńskie na terenie rezerwatu "Krutynia".
 • 71,0 km

  Najbardziej malowniczy i oblegany zarazem odcinek rzeki. Wartki nurt, szerokie koryto, dno piaszczyste, brzegi wysokie, porośnięte mieszanym drzewostanem. Wiele piaszczystych wysepek i plaż. Na trasie liczne łodzie pychówki z turystami. Warto na tym odcinku spędzić więcej czasu. W celu uniknięcia tłoku można wybrać wczesną godzinę poranną lub późną wieczorną.
 • 73,0 km

  wieś Krutyń, znana miejscowość letniskowa. Liczne pensjonaty, restauracje,bary, ośrodki wczasowe, stanica wodna PTTK. Chałupy drewniane z końca XIX w. i pocz. XX w. muzeum.
 • 75,5 km

  Krutyński Piecek. Most drogowy, a za nim młyn z początku XX wieku. Kilka barów. Przenoszenie kajaków prawym lub lewym brzegiem (za opłatą można skorzystać z wózków). Za młynem szybszy prąd, dno kamieniste, płycizny.
 • 78,5 km

  most drogowy, wieś Rosocha. Za mostem po prawej stronie Port Rosocha (a w nim - bar ze słynnymi na szlaku – plackami ziemniaczanymi).
 • 82,0 km

  z prawej strony zarośnięte trzciną ujście strugi łączącej Krutynię z jez. Duś . Na wschodnim brzegu klasztor żeński starowierców (filiponów) w Wojnowie.
 • 83,0 km

  drewniany most drogowy. Na prawym brzegu Wojnowo. Jedna z dłuższych wsi mazurskich. Godna uwagi cerkiew drewniana zbudowana w latach 1922-27. Odcinek dość głęboki w otoczeniu łąk porośniętych trzcinami.
 • 86,0 km

  Ukta. Most drogowy na drodze Ruciane-Mrągowo; przed nim pole biwakowe. Sklepy, bary, wędzone ryby.
 • 87,0 km

  ok. kilometr od mostu, po prawej stronie stanica wodna PTTK. Odcinek od stanicy do jez. Malinowskiego to teren rezerwatu krajobrazowo - leśnego im M. Wańkowicza oraz rezerwatu Pierwos. (Unikalna flora i fauna m.in. mech wodny, jedyne stanowisko na Pojezierzu Mazurskim).
 • 93,0 km

  most drogowy we wsi Nowy Most, dalej stanica wodna PTTK.
 • 96,5 km

  jez. Gardyńskie przypominające wodną łąkę. Kierujemy się w prawo skręcamy w prawo i wąskim kanałem dopływamy do przesmyku wodnego prowadzącego do jez. Malinowskiego a potem do wąskiego, zakręcającego jez. Jerzewko.
 • 100,5 km

  za jeziorem ostatni odcinek szlaku Krutynia zwany Czarną Rzeką (lub Iznotą).
 • 101,0 km

  most drogowy we wsi Iznota.
 • 101,7 km

  ujście Krutyni do jez. Bełdany Spływ można zakończyć przy moście lub na polu biwakowym skręcając w lewo na Bełdanach. Mozna również kontynuować, wybierając kierunek południowy (Ruciane Nida) lub północny (Mikołajki, Ryn).
 • koniec :)

Spływy rzeką Krutynia organizuje

Spływ kajakowy - rzeka Krutynia - zdjęcie
+ 102 zdjęć
ReklamaA1 - Wioska Św. Mikołaja