Spływ kajakowy - rzeka LegaSpływ kajakowy - rzeka Lega

Szlak poza jeziorami WJM
0 0 7102

Spływ rozpoczynamy na północnym krańcu Jez. Oleckie Małe przy drodze gruntowej biegnącej wzdłuż rzeki (dojazd od Kukowa lub Olecka), obok ujścia rzeki Legi [597]. Jezioro Oleckie Małe [733], dł. 5,0 km, szer. 0,7 km, maks. gł. 38,3 m, posiada wysokie ale dostępne brzegi, otoczone polnymi pagórkami. Brzegi porośnięte pasem drzew– olch i sosen. Kształt jeziora przypomina rozciągniętą literę S, zwróconą na południowy wschód.

W południowej części jeziora, na środku, znajdują się dwie wysepki. Na brzegu rozłożyła się miejscowość Olecko Małe. Dla głodnych i spragnionych możliwość zakupów w pobliskim sklepie spożywczym. Źródła Legi znajdują się na północny wschód od wsi Szarejki, na wschód od wsi Biała Olecka w południowo-zachodniej fragmencie Wzgórz Szeskich, na wysokości około 225 m n.p.m. Rzeka ta płynie z Pojezierza Zachodniosuwalskiego przez Pojezierze Ełckie do Kotliny
Biebrzańskiej. Lega jest prawobrzeżnym dopływem Biebrzy, uchodzącym w jej 66,2 km. Długość rzeki wynosi 157 km (pomiary z 2007 roku), w tym około 70 km płynie w granicach województwa warmińsko-mazurskiego. Powierzchnia zlewni zajmuje 1011,1 km². Od źródeł do Jeziora Rajgrodzkiego nazywana jest Legą, od wypływu z jeziora - Jegrznią, a poniżej miejscowości Kuligi - Kanałem Woźnawiejskim. Pomiędzy jeziorem Selmęt Wielki a Jeziorem Rajgrodzkim nosi nazwę
Małkiń. Do Biebrzy uchodzi na wysokości około 110 m n.p.m. Głównymi dopływami Legi są: Możanka, Czarna, Golubica, Pietraszka, Przepiórka.

Przepływ rzeki przechodzi przez Pojezierze Ełckie i Nizinę Podlaską oraz jeziora: Czarne, Jezioro Oleckie Wielkie, Oleckie Małe, Selmęt Wielki, Stackie, Dręstwo. W specyficzny sposób rzeka zachowuje się przepływając przez Jezioro Oleckie Wielkie, nie rozlewa się w nim ale zachowuje swój bieg jako strumień.

LEGA - od źródeł do Jeziora Rajgrodzkiego nazywana jest Legą

Opis rzeki

 • Położenie - Pojezierza Zachodniosuwalskie, Pojezierze Ełckie, Kotlina Biebrzańska
 • Długość - 157 km (całkowita łącznie z Jerzgnią) – trasa spływu 68 km
 • Źródło - na północny wschód od wsi Szarejki, na wschód od wsi Biała Olecka w południowozachodnim fragmencie Szeskich Wzgórz
 • Ujście - jezioro Rajgrodzkie (jako Jegrznia, poniżej miejscowości Kuligi – jako Kanał Woźnawiejski pomiędzy jeziorem Selmęt Wielki a Jeziorem Rajgrodzkim jako Małkiń wpływa do Biebrzy)
 • Jeziora na trasie spływu - Czarne, Jezioro Oleckie Wielkie, Oleckie Małe, Selmęt Wielki, Stackie, Dręstwo, Rajgrodzkie
 • Miejscowości - Olecko, Olecko Małe, Nowy Młyn, Starosty, Nory, Kleszczewo, Bartkowski Dwór, Gąsiorówko, Gąsiorowo, Pomiany, Babki Gądeckie, Chełchy, Lega , Sędki, Makosieje, Sypitki, Kucze, Stacze, Rajgród

Spływ - dostępny dla kajaków

Kilkudniowe

 • wariant I - najdłuższy odcinek: Jezioro Oleckie Wielkie (Olecko) -– Jezioro Rajgrodzkie (Rajgród)
 • wariant II - bardziej popularny odcinek: Jezioro Olecko Małe - Sędki

Jednodniowe (kilkugodzinne)

 • Olecko Małe - Kleszczewo
 • Kleszczewo – Babki Gąseckie
 • Babki Gąseckie – Sędki

Opis szczegółowy

 • Początek: (ok. 2 km jeziorem)
 • 0,0 km

  plaża „Dworek Mazurski” (lub plaża miejska – krótszy odcinek jeziorem)
 • 2,0 km

  wypływ rzeki w Olecku przy kawiarni „Zamkowa”. Sporo przeszkód w samym Olecku. Konieczność przenosek i holowania kajaków
 • 5,0 km

  dopływamy do Jeziora Olecko Małe o dł. 5,0 km, szer. 0,7 km dość wysokie, dostępne brzegi, otoczone pagórkami. Brzegi porośnięte drzewami. zwróconą na południowy wschód. W południowej części jeziora, na środku, znajdują się dwie wysepki. Dopływamy do Olecka Małego.
 • 10,0 km

  wypływ rzeki, tuż przed mostem, nurt spokojny można odpocząć i zrelaksować się.
 • 11,5 km

  kolejny most (pod trasą Wieliczki-Kleszczewo. Brzegi wysoki porośnięte lasem.
 • 12,5 km

  dopływamy do młyna, obecnie elektrowni w Nowym Młynie. Przenosimy kajaki lewą stroną przy tartaku. Na rozwidleniu wybieramy lewą stronę. Rzeka staje się szersza, doprowadza do rozlewiska młyńskiego w Starostach. Tu można znaleźć miejsce noclegowe.
 • 14,5 km

  łatwa przenoska lewym brzegiem przez ok. 30 przy nieczynnym młynie. Prąd przyśpiesza, dno kamienisto - żwirowe. Uwaga na pojawiające się na brzegach kolczaste druty.
 • 18,5 km

  leśnym odcinkiem, z licznymi drzewami powalonymi przez bobry dopływamy do mostu w Norach.
 • 22,5 km

  po ok. 4 kilometrach dopływamy do miejscowości Kleszczewo. Pomiędzy mostami konieczne holowanie kajaków ze względu na płycizny.Możliwość zrobienia zakupów i znalezienia miejsc noclegowych.
 • 27,0 km

  wieś Gąsiorówko, mijamy most drogowy i nieczynną tamę młyńską (80 m przenoska)
 • 29,5 km

  mijamy kolejną wieś Gąsiorowo
 • 31,0 km

  przepływamy pod niską kładką w Pomianach
 • 34,0 km

  wysokie i strome brzegi rozlewiska młyńskiego w Babkach Gąseckich. Przy młynie przenoska prawym lub lewym brzegiem. Odcinek rzeki otoczony starymi, malowniczymi wierzbami. Na kolejnym rozwidleniu płyniemy w lewo.
 • 38,0 km

  dopływamy do miejscowości Chełchy ze sklepem i trzygwiazdkowym hotelem. Za mostem płycizny i głazy.
 • 42,0 km

  dopływamy do miejscowości Sędki. Gdzie przy smażalni ryb i sklepie można zakończyć krótszą tresę spływu, bądź kontynuować, wpływając za mostem pod trasą Ełk – Augustów do jeziora Selment Wielki. Płyniemy lewym brzegiem w kierunku wyspy.
 • 47,0 km

  z lewej strony brzegu mijamy wieś Łoje, kierując się do zwężenia, z którego wypływa ostatni odcinek rzeki
 • 51,0 km

  mijając wieś Makosieje dopływamy, po przeniesieniu kajaków do rozlewiska młyńskiego w Sypitkach. Jest tu sklep i miejsca noclegowe.
 • 53,5 km

  za most drogowym dopływamy do wsi Kuczea w niej do kolejnego rozlewiska. Za rozlewiskiem rzeka staje się kręta.
 • 57,5 km

  Po ok. 4 km płynięcia znajdziemy się we wsi Stacze. Miniemy tu most drogowy z pozostałościami starego mostu-prosimy zachować szczególną ostrożność na tym odcinku.
 • 59,0 km

  dopływamy do Jeziora Stackiego, stanowiącego odnogę Jeziora Rajgrodzkiego. Możliwość obozowania po obu stronach na licznych polach biwakowych.
 • 63,5 km

  po ponad 4-ro kilometrowym odcinku jeziora Stackiego wpływamy na jezioro Rajgrodzkie (granica miedzy powiatem ełckim i grajewskim). Mijając wyspę i cypel, kierujemy się na wschód (na lewo), mijając z prawej południową odnogę (jez. Czarnowiejskie). W oddali widać Rajgród.
 • 68,0 km

  Dobijamy do brzegu przed Górą Zamkową – w małej zatoczce w Rajgrodzie. Tu kończymy spływ lub kontynuujemy rzeką Jegrznią.
 • koniec spływu :)

Spływ kajakowy - rzeka Lega

Mapa google
ReklamaA1 - Odysseya Yachts