Reklama
ReklamaA1 - Gertis

Otwarte mistrzostwa w piłce siatkowej mężczyzn w Sztynorcie

Otwarte mistrzostwa w piłce siatkowej mężczyzn w Sztynorcie
 fot. mazury24.eu

Przed nami Otwarte mistrzostwa w piłce siatkowej mężczyzn w Sztynorcie. Pula nagród sięga 6 tys. zł. Każdy uczestnik turnieju otrzyma posiłek regeneracyjny oraz wodę. Zawody zostaną rozegrane na boiskach siatkówki plażowej w Sztynorcie.

Ciekawa opcja dla wszystkich, którzy lubią aktywny wypoczynek na łonie natury. Można połączyć przyjemne z pożytecznym i spróbować wygrać atrakcyjne nagrody w plażowej piłce siatkowej mężczyzn.

Zapisy:

- email – zapisy@osir.wegorzewo.pl (podając imiona i nazwiska zawodników, nr telefonu kontaktowego oraz czy są osoby pełnoletnie)

- tel. 507 049 845

- lub w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc)

- limit par 16, decyduje kolejność zgłoszeń

Wpisowe:

- 30 zł od pary (15 zł od zawodnika) - przyjezdni

- 20 zł od pary (10 zł od zawodnika) - Powiat Węgorzewski

- zniżka 20% dla posiadaczy Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny

- osoby niepełnoletnie zwolnione z opłaty.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Węgorzewie:

85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „ Imiona i nazwiska zawodników - opłata za Siatkówkę Plażową Mężczyzn”.

Opłatę startową należy dokonać w terminie  7 dni od daty zapisu (w innym przypadku nie później niż do 12 sierpnia).

- Brak opłaty w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy startowej.

- Z opłaty wpisowej zwolnione są osoby niepełnoletnie.

- Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną parę /drużynę/.

- Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

- Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

- Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

- W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą.

Uczestnictwo:

- osoby niepełnoletnie – ukończone 16 lat

- w przypadku drużyn, w których są niepełnoletni zawodnicy, drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna!!!

- zawodnicy niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju – oświadczenie organizatora.

- każdy uczestnik zobowiązana jest przed rozpoczęciem turnieju do podpisania na drukach organizatora oświadczenia o uczestnictwie w turnieju na własne ryzyko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.

Sponsor główny:

Nowy Sztynort

Aparthotel Termy Uniejów

Nagrody:

- za miejsca I-IV nagrody o łącznej wartości 6000 zł :)

- puchary

Każdy uczestnik turnieju otrzyma posiłek regeneracyjny oraz wodę.

ReklamaC1 - Patronite

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaB0 - Karos Pomosty Pływające

Daj nam znać

Jeśli coś się na Mazurach zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB1 - Amax
ReklamaA2 - Odysseya Yachts