Wyspa Górny OstrówWyspa Górny Ostrów

Wyspa na szlaku WJM
0 0 2869

To jedna z 20 wysp wchodząca w skład rezerwatu przyrody „Wyspy na jeziorze Mamry i Kisajno”. Położna jest na jeziorze Kisajny. Teren jest zalesiony. Bytują tu rozmaite gatunki ptaki, które są objęte ochroną.

Obszar wysp stanowi rezerwat faunistyczny. Utworzony nie tylko do ochrony miejsc lęgowych ptactwa, ale również do ochrony krajobrazu naturalnego i polodowcowego, głazowisk w utworach morenowych, zarośli trzcinowych wokół wysp.

Na wyspie gniazdują rzadkie gatunki ptaków, między innymi bocian czarny, czapla siwa, łabędzie, łyska, perkoz. Do wyspy nie wolno przybijać. Można ją oglądać z brzegu lub z wody.

Wyspa Górny Ostrów - zdjęcie
+ 5 zdjęć
jezioro Kisajno

jezioro Kisajno

Jezioro Kisajno nie jest samodzielnym zbiornikiem wodnym. Wchodzi w skład kompleksu jezior Mamry. Akwen łączy się z jeziorami: Dargin, Niegocin (kanałem Giżyckim, oficjalnie nazywanym...
ReklamaA1 - Mazurska Jagnięcina
ReklamaA2 - Odysseya Yachts