ReklamaA1 - Stranda Zima

Jezioro Boczne, Port Tło Dla Mew

14 113464

poprzednia

Jezioro Boczne, port Tło Dla Mew

następna

Jezioro Dargin, Camp Park Sonata

Kamera on-line zamontowana w porcie Tło Dla Mew, oczywiście w Rydzewie. Obraz z kamery skierowany na północny - zachód jez. Bocznego, w tle widać zabudowania miejscowości Bogaczewo. Oczywiście na głównym planie keja portu. Jest to jedna z dwóch kamer uruchomionych na obiekcie. Kamera nie prowadzi rejestracji obrazu oraz nie przekazuje dźwięku - została zamontowana dzięki uprzejmości portu Tło Dla Mew

ReklamaA2 - Tło Dla Mew
ReklamaA3 - Nowy Harsz