ReklamaA1 - Sunport, keje czarterowe

Jezioro Mikołajskie, Wioska Żeglarska

68 521018

poprzednia

Jezioro Mikołajskie, port Cicha Zatoka

następna

Jezioro Nidzkie, plaża Jaśkowo

Kamera on-line zamontowana na kapitanacie Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach (północny brzeg). Obiektyw kamery patrzy w kierunku południowym i przedstawia większość kei Wioski Żeglarskiej oraz południowy brzeg jez. Mikołajskie. Kamera nie prowadzi rejestracji obrazu oraz nie przekazuje dźwięku - została zamontowana dzięki uprzejmości Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach.

ReklamaA2 - Inwestycja Nove Rydzewo
ReklamaA3 - Nautica