ReklamaA1 - Port Sztynort

Port Sailor, Piękna Góra

4 59048

poprzednia

Port Royal, basen portowy

następna

Port Żeglugi Mazurskiej Rydzewo, jezioro Boczne

Kamera on-line zamontowana w porcie Sailor w w Pięknej Górze. Obraz kamery skierowany w kierunku południowym, centralnie na basen portowy. Można podglądać dostępność floty lub wolnych miejsc na kejach. Kamera nie prowadzi rejestracji obrazu oraz nie przekazuje dźwięku - została zamontowana dzięki uprzejmości Portu Sailor.

ReklamaA2 - Tło Dla Mew
ReklamaA3 - Nowy Harsz