ReklamaA1 - Stranda Zima

Węgorzewo, Port Keja

28 182442

poprzednia

Rzeka Węgorapa, Port Mamry

następna

Zatoka Tracz, keja gościnna portu Royal

Kamera on-line zamontowana na fasadzie budynku Portu Keja w Węgorzewie, na wschodnim brzegu rzeki Węgorapa. Obiektyw kamery skierowany na zachód, przedstawia główne keje wspomnianego portu. Kamera nie prowadzi rejestracji obrazu oraz nie przekazuje dźwięku. Kamera zamontowana dzięki uprzejmości Portu Keja.

LIVE Liczba osób oglądających 2
ReklamaA2 - Tło Dla Mew
ReklamaA3 - Nowy Harsz