04 kwietnia 2022 182Wilkasy, jez. NiegocinInne czartery armatora

Czarter 2022, ANTILA 27

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

-
Wybrany termin:
-
Szczegóły

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Wilkasy, jez. Niegocin

Kaucja
1000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 10:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe opłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Patent żeglarza jachtowego + Dowód osobisty

W cenę wliczono
Butla gazu, 5l paliwa do silnika przy rejsie minimum 7 dni, naładowany akumulator, serwis na szlaku

Prezentowany jacht Antila 27 pochodzi z 2016 roku i jest zadbany. Armator posiada kilkanaście podobnych jednostek. Ostatecznie ta, przekazana do czarteru może się lekko różnić. Jacht przestronny, wysokość w kabinie 1,86m, posiada trzy zamykane kabiny oraz jedną na WC (chemiczne). Na wyposażeniu lodówka, kuchenka gazowa, ogrzewanie Webasto, podstawowe wyposażenie żeglarskie t.j.  patent typu Lazy Jack, sztywny sztag, rolfok, patent na składanie masztu. Na jachcie zamontowana instalacja 12V i 230V. Silnik 6KM (benzyna). Łódź wymaga uprawnień żeglarskich.

Rok produkcji
2016
Masa własna [kg]
3200
Liczba osób
10
Układ koi
8+2
Zamykane sypialnie
3
Długość całkowita [m]
8,24
Szerokość całkowita [m]
2,98
Zanurzenie maksymalne [m]
1,65
Wysokość w kabinie [m]
1,86
Powierzchnia żagli [m2]
38
Wysokość masztu [m]
11
Typ steru
płetwa na pawęży + rumpel
Typ silnika
benzyna
Moc silnika [KM]
6
Umiejscowienie silnika
zaburtowy
Zbiornik paliwa [l]
12l

Podstawowe

rolfok na sztywnym sztagurolfok na sztywnym sztagu
grot na pełzaczachgrot na pełzaczach
lazy jacklazy jack
relingirelingi
drabinka rufowadrabinka rufowa
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
tent na boomtent na boom
antena tvantena tv

Instalacja wodna

instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
zlewozmywakzlewozmywak
zamykana kabina WCzamykana kabina WC
WC chemiczneWC chemiczne

Wyposażenie mesy

Kuchenka gazowagazowa
Lodówka elektryczna na 12Velektryczna na 12V
stolik w kokpiciestolik w kokpicie

Wentylacja, ogrzewanie

ogrzewanie jachtu (np. webasto)na olej napędowy (webasto)
wentylacja jachtu forlookwentylacja jachtu forlook

Audio / Video

TVTV
radioradio

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda 12Vgniazda 12V
gniazda USBgniazda USB
ładowanie akum. z silnikaładowanie akum. z silnika
prostownikprostownik
Kamera live Kamera live Prąd Prąd 20 złWoda Woda 15 złPrysznic Prysznic 15 złWC WC Pralka / suszarka Pralka / suszarka 30 złZmywanie naczyń Zmywanie naczyń Zrzut chemiczny Zrzut chemiczny Parking Parking 25 złSlip Slip 60 złDźwig Dźwig 120 zł / suwnicaZimowanie Zimowanie 50 złKemping Kemping Nocleg Nocleg Plaża Plaża Plac zabaw Plac zabaw Internet Internet Czartery Czartery Bar Bar Sklep Sklep Odbiór ścieków Odbiór ścieków 20 zł

Umowa / Potwierdzenie z dnia 18.08.2022

zawarta pomiędzy

 • XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX NIP XXXXXXXXXX, tel. XXX XXX XXX, zwanymi dalej Armatorem, XXXXXXXX
 • Panem/Panią ............, ............, ............, Nr dowodu osobistego ............................................................ nr patentu ............................................... zwanym dalej Czarterantem, o wynajęcie jachtu(ów).

1.Terminy, typy, ilości

 • jacht żaglowy, ANTILA 27, __NAZWA_JACHTU__
 • termin czarteru ............ - ............
 • Kontakt na kei XXX XXX XXX
 • w terminie do 10 dni przed czarterem potwierdź swoje uczestnictwo SMS-em, podając nr umowy unikniemy niedomówień i kosztów. W razie jakichkolwiek problemów na szlaku proszę dzwonić pod nr XXX XXX XXX.

2.Ogółem należność wynosi ............ (słownie ............)

 1. I rata (zadatek) ............ (słownie  ............) do dnia NR KONTA XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX lub płatne podczas rezerwacji Online,
 2. II rata ............ (słownie ............) do dnia ............................... lub przy odbiorze jachtu w dniu .............

2a. W przypadku wystąpienia ponad standardowej inflacji, koszty czarteru mogą być proporcjonalnie zwiększone dla pozostałej kwoty do zapłaty – chyba że osoba zapłaciła już całość kosztów.

3. Ustala się kaucję zwrotną, w kwocie 1 000.00 zł (słownie tysiąc zł)  płatną w dniu odbioru jachtu. Uwaga, firma nasza zapewnia pełny nieodpłatny serwis na szlaku, jednak w przypadku zgłoszenia awarii bezpodstawnej np./ brak
paliwa w silniku, nie odkręcenie kranika lub odpowietrznika , brak zrywki, itp./ będą potrącane koszty dojazdu od 50 - 150zł

4. Armator przekaże Czarterantowi jacht(y) sprawny(e) technicznie i odpowiednio wyposażony, zgodnie z zasadami dobrej praktyki żeglarskiej, protokołem przekazania, który jest integralną częścią umowy.

5. Przekazanie jachtu Czarterantowi odbędzie się w porcie XXXXXXXXX w Wilkasach k/Giżycka (jezioro Niegocin), ul. XXXXXXX X, w godzinach od 1400 do 2000 na podstawie okazania przedstawicielowi Armatora:

 1. Dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień żeglarskich;
 2. Okazanie dowodu osobistego przez prowadzącego jacht.
 3. Wydanie jachtu po godz. 20.00 koszt dodatkowy 50 zł / godz.
 4. W godzinach 22.00 - 8.00 nie ma możliwości przekazania jachtu
 5. Przy przekazywaniu i przejmowaniu jachtu, przedstawiciel Armatora i Czarterant zobowiązani są do potwierdzenia stanu technicznego jachtu i wyposażenia odpowiednimi wpisami i podpisami w „Protokole przekazania jachtu”.

7. Protokół przekazania jachtu stanowi integralną część umowy.

8. W przypadku nie przekazania jachtu w terminie przewidzianym umową, Armator zobowiązany jest zagwarantować załodze jachtu noclegi (dotyczy sytuacji awaryjnych).

9. W sytuacjach losowych Armator zastrzega sobie możliwość zamiany jachtu na inny tej samej klasy lub wyższej bez dopłaty lub na jacht niższej klasy ze zwrotem różnicy ceny czarteru.

10. Czarterant zobowiązuje się przeprowadzać codzienne przeglądy jachtu a w szczególności: mocowania olinowania stałego, stanu zawleczek i bolców, eksploatować jacht zgodnie z jego przeznaczeniem, dobrą praktyką żeglarską i wskazaniami Armatora. Przypominamy że na Mazurach jest zakaz pływania przy wietrze powyżej 6B. Czarterant zobowiązany jest dbać o dobry stan techniczny jachtu, zapewnić mu stałą i należytą konserwację.

11. Czarterant zobowiązany jest oddać jacht sprawny technicznie, sklarowany (oraz gotowy do dalszego przekazania) - w godzinach od 8.00 do 10.00 - w dniu zakończenia czarteru. UWAGA! - Godziny zdania lub odbioru jachtu mogą być zmienione (w określonych przypadkach) tylko po uzgodnieniu z Armatorem.// godziną zdania jachtu jest chwila w której zwracana jest kaucja, a nie czas wpłynięcia do portu.

12. Dodatkowe koszty

 • Koszt sprzątania jachtu po czarterze 100 zł - płatne w dniu odbioru jachtu
 • Pobyt zwierzęcia na jachcie 100 zł - płatne w dniu odbioru jachtu

13. Ewentualne koszty dodatkowe

 • koszt opróżniania WC chemicznego 150 zł

14. Uwaga armator nie zapewnia nowej patelni na jachcie / można nabyć nową patelnię podczas przekazania jachtu - 40 zł.

15. Do jachtów wyposażonych w ogrzewanie nie zapewniamy paliwa do ogrzewania – paliwo można kupić na miejscu w porcie.

16. Zamiar zabrania zwierzęcia na pokład, musi być uzgodniony przed rejsem i ustalone zasady jego pobytu oraz sposobu zabezpieczenia jachtu przed porysowaniem i tapicerki od sierści, ZABRANIA się aby zwierzęta przebywały na materacach niezabezpieczonych. Zgoda musi być wpisana w umowie! W przypadku gdy osoba przyjedzie bez zgody ze zwierzęciem armator może odmówić wydania jachtu i zatrzymać wpłacony zadatek. W przypadku gdy zwierzę zostanie zabrane bez
zgody armatora kaucja zostaje zatrzymana. W sytuacjach szczególnych zwrot kaucji może nastąpić z 7 dniową zwłoką.

17. W przypadku nie przekazania jachtu przedstawicielowi Armatora w ustalonym terminie, Czarterant zobowiązuje się do zapłaty kary w wysokości 50 zł / za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki do 2 godz. pow. 3 godzin 300% stawki dobowej w danym okresie czarterowym liczone bez rabatów.

18. W przypadku spóźnienia Armatora w przekazania jachtu, Czarterantowi zostanie zwrócone 50 zł za każdą godzinę zwłoki, licząc od godz. 20 00 (punkt ten nie dotyczy osób, które przyjadą po odbiór jachtu po czasie).

19. Należności za wszelkie straty, szkody, oraz kary za nieterminowe zdanie jachtu będą potrącane w pierwszej kolejności z kaucji

20. Czarterant czarteruje jachty ubezpieczone

21. Jacht(y) wynajmowane na regaty lub biorące w nich udział muszą być na ten czas dodatkowo ubezpieczone a koszty z tym związane ponosi czarterobiorca/ wynajmujący.

22. Zmiana terminu i miejsca przekazania jachtu Czarterantowi może być dokonana tylko w przypadku porozumienia stron.

23. Bez zgody Armatora jacht nie może być przekazywany – podnajmowany osobom trzecim.

24. W przypadku wyczarterowania jachtu na okres dłuższy niż 14 dni Czarterant zobowiązany jest umożliwić okresowe przeglądy techniczne danego jachtu Armatorowi, wskazując mu miejsce zmian lub postoju w określonym dniu.

25. W razie rezygnacji z wynajęcia jachtu przez Czarteranta, zadatek przepada.

26. W przypadku rezygnacji z czarteru na 1 do10 dni przed czarterem, Armator może dochodzić pełnej kwoty za czarter od Czarterobiorcy.

27. W przypadku rezygnacji z winy Armatora zwraca on podwójny zadatek.

28. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Armatora.

29. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

30. Czarterant wyraża zgodę nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych w celu wywiązania się z umowy jak i przesłania informacji ofertowej i promocyjnej (zgodnie z ustawą RODO).

 

Czarterant (Wpłata zadatku traktowana jest jak podpisanie umowy) .......................................................................

Armator (XXXXXX XXXXXXXX, tel. XXX XXX XXX) .......................................................................