22 lutego 2022 1303Bogaczewo, jez. Boczne

Czarter 2022, TWISTER 36

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

-
Wybrany termin:
-
Szczegóły

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Bogaczewo, jez. Boczne

Kaucja
2000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 17:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 10:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe opłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Patent żeglarza jachtowego + Dowód osobisty

Zwierzęta domowe ?
Nie. Zwierzęta są niedozwolone.

W cenę wliczono
butla z gazem, obsługa i serwis czarteru na szlaku

Jacht Twister 36 to największy żaglowiec dostępny w czarterach na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich. Jacht jest wyjątkowo przestronny i nowoczesny. Remont generalny został przeprowadzony w 2019 roku. Dedykowany jest dla 6-8 osób, dostępne: dwie zamykane kabiny rufowe i jedna dziobowa, kabina WC z prysznicem, w pełni wyposażony kambuz. Jach posiada ogrzewanie, dwa koła sterowe, ster strumieniowy oraz wszelkie udogodnienia ułatwiające żeglugę tak dużym jachtem (elektryczny kabestan, GPS, itp.). Zdjęcia jachtu i weryfikacja Mazury24.eu nastąpi w maju 2022.

Rok produkcji
2009
Masa własna [kg]
4500
Zwierzęta
Nie
Liczba osób
8
Układ koi
6+2
Zamykane sypialnie
3
Długość całkowita [m]
11,20
Szerokość całkowita [m]
4,00
Wysokość w kabinie [m]
1,95
Powierzchnia żagli [m2]
68
Wysokość masztu [m]
12,50
Typ steru
głębinowy + koło
Typ silnika
diesel
Moc silnika [KM]
24
Umiejscowienie silnika
stacjonarny
Zbiornik paliwa [l]
80
Zbiornik wody [l]
200
Zbiornik wody brudnej [l]
60

Podstawowe

Patent do stawiania masztu z kabestanem na napęd elektrycznyz kabestanem na napęd elektryczny
Refowanie żagli 2 refbanty2 refbanty
ster strumieniowyster strumieniowy
grot na pełzaczachgrot na pełzaczach
lazy jacklazy jack
elektryczny kabestanelektryczny kabestan
relingirelingi
drabinka rufowadrabinka rufowa
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
podświetlenie sailingowepodświetlenie sailingowe
oświetlenie nawigacyjneoświetlenie nawigacyjne
maszt - światło topowemaszt - światło topowe
antena tvantena tv

Instalacja wodna

ciepła wodaciepła woda
instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
instalacja wody zaburtowejinstalacja wody zaburtowej
zlewozmywakzlewozmywak
prysznicprysznic
zamykana kabina WCzamykana kabina WC
pompa zęzowapompa zęzowa
WC morskieWC morskie

Wyposażenie mesy

Kuchenka gazowagazowa
Lodówka elektryczna na 12V/230Velektryczna na 12V/230V
kuchenka mikrofalowakuchenka mikrofalowa
stolik w kokpiciestolik w kokpicie

Nawigacja

GPSGPS
echosondaechosonda

Audio / Video

TVTV
nagłośnienie zewnętrznenagłośnienie zewnętrzne
radioradio

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda 12Vgniazda 12V
gniazda USBgniazda USB
ładowanie akum. z silnikaładowanie akum. z silnika
prostownikprostownik
przetwornica 12/230Vprzetwornica 12/230V
Kamera live Kamera live Prąd Prąd 20 złWoda Woda Prysznic Prysznic WC WC Zmywanie naczyń Zmywanie naczyń Parking Parking Ognisko Ognisko Kemping Kemping Plaża Plaża Internet Internet Psy i koty Psy i koty Czartery Czartery Sklep Sklep

UMOWA O CZARTER JACHTU
TWISTER 36

sporządzona w dniu 16.08.2022 roku (zwana dalej umową) zawarta pomiędzy:

............, ............, numer patentu ............. Dane firmowe: .............
Sternik:___________________________________, numer patentu ............, numer telefonu ............ zwanym dalej Czarterującym,

a firmą

, reprezentowaną przez XXXXX XXXXXXXXXX, zm. ul. XXXXXXXXXXXX, XX-XXX XXXXX, tel. kom. XXX XXX XXX, zwanym dalej Armatorem zawiera następujące postanowienia:

§1 Przedmiot

Przedmiotem czarteru jest żaglowy jacht śródlądowy typu jacht żaglowy,  TWISTER 36 zwany dalej jachtem. Jacht posiada silnik Lamborghini 24 [KM], diesel. Armator oświadcza, że jacht należy do jego floty i pozostaje w jego wyłącznej dyspozycji.

§2 Terminy

Armator odpłatnie wypożyczy Czarterującemu jacht na czas od ............ do ............ określany dalej czasem czarteru.

Armator podstawi czysty i sprawny jacht do dyspozycji Czarterującego w dniu ............ w godz. ............, w porcie XXXXXXXXXX. W sytuacji wyjątkowej spowodowanej niebezpiecznymi warunkami żeglugi lub wcześniejszą awarią jachtu Armator zastrzega możliwość zmiany godziny czarteru jachtu.

Czarterujący zwróci czysty i sprawny jacht Armatorowi w miejscu przejęcia go w dniu ............, do godz. ............. W sytuacji poawaryjnej lub gdy pogoda nie pozwala na bezpieczną żeglugę co wyklucza możliwość zwrócenia jachtu w porcie uzgodnionym terminie, czarterujący jest zobowiązany zgłosić ten stan Armatorowi najwcześniej jak to możliwe, a najpóźniej 24 godziny przed terminem zwrócenia jachtu.

§3 Ubezpieczenie

W czasie trwania czarteru jacht będzie ubezpieczony przez Armatora w pełnym zakresie: OC Kierownika jachtu, NW załogi, Jacht Casco i rzeczy załogi.

§4 Odpowiedzialność

Czarterujący w czasie trwania czarteru będzie Kierownikiem jachtu i oświadcza, że posiada do tego uprawnienia. Armator oczekuje, że Kierujący, będzie dowodził jachtem, będąc w stanie trzeźwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką żeglarską starając się uniknąć awarii, kolizji i wypadków. Czarterujący może wyznaczyć kierownika jachtu pisemnie powiadamiając o tym Armatora.

W związku z czarterem, Czarterujący odpowiada materialnie przed Armatorem za utratę jachtu lub jego wyposażenia, wszelkie powstałe zniszczenia jachtu lub jego wyposażenia oraz koszty z tym związane, chyba że szkody wynikają z normalnego zużycia się sprzętu lub wadliwej jego konstrukcji.

Czarterujący zostaje zwolniony z odpowiedzialności za utratę jachtu i szkody powstałe na jachcie tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność za powstałą szkodę przejmie zakład ubezpieczeń. lub szkoda nastąpiła z winy Armatora.

W przypadku powstania szkody związanej z jachtem, jeżeli Czarterujący uzna, że należy dochodzić odszkodowania, ma obowiązek przeprowadzić czynności zabezpieczające możliwość tego dochodzenia i niezwłocznie powiadomić o tym Armatora.

§5 Likwidacja szkód

W sytuacji wystąpienia szkody możliwej do naprawienia bez udziału Armatora, Czarterujący powiadamia o tym Armatora, a Armator dokonuje klasyfikacji szkody, decyduje telefonicznie o sposobie naprawy. Jeżeli Czarterujący nie ma możliwości naprawy szkody, wtedy określa i decyduje czy możliwa i bezpieczna jest dalsza żegluga bez dokonania naprawy oraz telefonicznie powiadamia o tym Armatora. W razie niemożności kontynuowania żeglugi, w ciągu kilku godzin (w porze dziennej) od chwili zapotrzebowania przyjedzie do jachtu i naprawą zajmie się Armator lub osoba przez niego upoważniona. Uwaga: Wykonane naprawy kadłuba z użyciem laminatu, nie uzgodnione z Armatorem będą uznane za dodatkowe szkody powstałe z winy Czarterującego.

§6 Ograniczenia

Akwen żeglugi podczas trwania czarteru ogranicza się do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Żegluga na jachcie może się odbywać przy sile wiatru do 6 stopni wg skali Beauforta, co oznacza zakaz wyjścia z portu podczas silniejszego wiatru lub w miarę możliwości bezpieczne przerwanie żeglugi. Czarterujący nie ma prawa czarterowania jachtu innym osobom pod karą równą podwójnej opłacie czarterowej.

§7 Zapłata i sposób zapłaty

Czarterujący wniesie Armatorowi zapłatę za czarter w wysokości ............ (słownie: ............).

Harmonogram płatności:

  • 30 % – płatne do 7 dni od daty rezerwacji jachtu lub podczas rezerwacji Online (płatność przedpłaty Online)
  • 70 % – płatne do 14 dni przed rozpoczęciem czarteru

Wpłat należy dokonać na konto Armatora: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Alior Bank, w tytule: jacht żaglowy TWISTER 36  termin ............ - .............

§8 Zerwanie umowy i kary

Rezygnacja przez Czarterującego z czarteru wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności.  W przypadku nie stawienia i nie odebrania jachtu przez Czarterującego w dniu rozpoczęcia czarteru, Armator ma prawo zatrzymać opłatę za czarter i nie jest wymagane pisemne oświadczenie o rezygnacji, o którym mowa powyżej.

Jeżeli Czarterujący zrezygnuje z czarteru z powodów niezależnych od armatora, to armatorowi należne będzie następujące wynagrodzenie: rezygnacja do 14 dni przed datą czarteru – 30% wynagrodzenia za cały okres czarteru, rezygnacja poniżej 14 dni przed datą czarteru – 100 % wynagrodzenia.

Czarterujący na skutek przekroczenia terminu zwrócenia jachtu, o którym mowa w §3 umowy, jest zobowiązany do zapłacenia Armatorowi kary za zwłokę w wysokości 100,- PLN za każdą godzinę zwłoki przez pierwsze 8 godzin, a w przypadku zwłoki dłuższej niż 3 godzin Czarterujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat Armatora wynikających z braku jachtu na czas dla następnego Czarterobiorcy, z którym umowa została podpisana na takich jak niniejsze zasadach.

Jeżeli Armator rażąco zaniedba postanowienia niniejszej umowy dotyczące wyposażenia jachtu lub nie ubezpieczy jachtu., Czarterujący ma prawo zerwać umowę i natychmiast otrzymać wszystkie kwoty zapłacone Armatorowi. Taka sytuacja może być traktowana jak sprawa sporna.

Jeżeli Armator przekroczy termin podstawienia jachtu o co najmniej 5 godzin wówczas Czarterujący może uznać, że Armator zerwał niniejszą umowę. Jeśli Armator wycofa się z umowy do dnia terminu podstawienia jachtu do czarteru włącznie, wówczas ma obowiązek zwrócić Czarterującemu zapłacone przez niego kwoty. W wypadku zdarzeń losowych (zatopienie, wywrócenie, uszkodzenie jachtu gdy naprawa potrwa dłużej niż 48 godzin) Armator może zerwać umowę. Powiadamia czarterującego i zwraca wpłaconą kwotę.

§9 Kaucja

Czarterujący lub kierujący jachtem w dniu podstawienia jachtu wpłaci Armatorowi kaucję w wysokości 2 000.00 zł (słownie: dwa tysiące zł), jako zabezpieczenie pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub strat o których mowa w §5 umowy. Kaucja pomniejszona o ewentualne kary, koszty napraw, koszty sprzątania lub powstałe szkody zostanie zwrócona Czarterującemu. Opłata za sprzątanie: 200 zł potrącane z kaucji.

§10 Inne

Wszelkie opłaty związane z postojem jachtu, prawem przepływu i holowaniem w trakcie czarteru ponosi Czarterujący.

Polityka paliwowa: pełny do pełnego. Armator przekazuje jacht Czarterującemu z pełnym bakiem paliwa a Czarterujący przed zdaniem jachtu uzupełnia je. Na życzenie Czarterującego Armator może uzupełnić paliwo po czarterze w cenie paliwa aktualnie obowiązującej powiększonej o 20%.

Wszelkie ewentualne sprawy sporne nie objęte umową będzie rozstrzygać Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Armatora. Jakiekolwiek zmiany w umowie muszą mieć charakter pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ARMATOR - 
CZARTERUJĄCY - ............

Osoba kontaktowa po stronie Armatora (zgłoszenia serwisowe, pytania, informacje) ............