15 maja 2022 848Inne czartery armatora

Czarter 2022, FUTURA 860

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

-
Wybrany termin:
-
Szczegóły

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Kaucja
2000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 17:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 10:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe opłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Dowód osobisty

W cenę wliczono
Jacht CASCO, OC, nabita butla gazowa

Futura 860 to średniej wielkości jacht motorowy (houseboat) z bardzo dobrym wyposażeniem. Stacjonarny silnik 33KM + ster strumieniowy ułatwiają manewry w porcie, a zamontowane ogrzewanie Webasto przyda się w chłodniejsze noce. Jacht posiada ergonomiczne wnętrze i duży komfort w kokpicie, 3 zamykane kabiny, 1 miejsce do spania w mesie. Bimini pozwala zamknąć cały kokpit, chroniąc załogę przed nadmiernym słońcem lub deszczem. Jacht kompleksowo przygotowany do czarterów, posiada w pełni wyposażony aneks kuchenny, kabinę z WC, platformę kąpielową, radio, TV, nagłośnienie zewnętrzne, lodówkę, kuchenkę, środki bezpieczeństwa, GPS i echosondę.

Weryfikacja fotograficzna w sezonie 2022.

Rok produkcji
2015
Liczba osób
7
Układ koi
6+1
Zamykane sypialnie
3
Długość całkowita [m]
8,60
Szerokość całkowita [m]
3,25
Wysokość w kabinie [m]
1,95
Typ steru
głębinowy + koło
Typ silnika
diesel
Moc silnika [KM]
33
Umiejscowienie silnika
stacjonarny
Zbiornik paliwa [l]
100
Zbiornik wody [l]
100
Zbiornik wody brudnej [l]
100

Podstawowe

ster strumieniowyster strumieniowy
relingirelingi
drabinka rufowadrabinka rufowa
platforma do kąpieliplatforma do kąpieli
koło ratunkowekoło ratunkowe
gaśnicagaśnica
antena tvantena tv

Instalacja wodna

ciepła wodaciepła woda
instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
zlewozmywakzlewozmywak
prysznicprysznic
zamykana kabina WCzamykana kabina WC
pompa zęzowapompa zęzowa
WC morskieWC morskie

Wyposażenie mesy

Kuchenka gazowagazowa
Lodówka elektryczna na 12V/230Velektryczna na 12V/230V
stolik w kokpiciestolik w kokpicie
czajnik elektrycznyczajnik elektryczny

Nawigacja

GPSGPS
echosondaechosonda

Wentylacja, ogrzewanie

ogrzewanie jachtu (np. webasto)na olej napędowy (webasto)

Audio / Video

TVTV
nagłośnienie zewnętrznenagłośnienie zewnętrzne
radioradio

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda 12Vgniazda 12V
gniazda USBgniazda USB
ładowanie akum. z silnikaładowanie akum. z silnika
prostownikprostownik

UMOWA O CZARTER JACHTU

Zawarta w dniu 18.08.2022 pomiędzy:

  • XXXXX XXXXXXXX prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą XXXXXXXXXX, która jest właścicielem marki XXXXXXXX.pl zwanym dalej Armatorem, a
  • Panią/Panem ............, zamieszkałym ............, seria/nr dowodu osobistego …….………...........………... nr patentu: .............................................., e-mail: …………………………..................................... tel: ............, zwanym dalej Czarterującym.

§1. Przedmiotem czarteru jest jacht jacht, FUTURA 860, __NAZWA_JACHTU__, zwany dalej jachtem.

§2. Armator odpłatnie wypożyczy Czarterującemu jacht na okres od ............ do .............

§3. Łącznie opłata za czarter wynosi ............ (słownie ............).

§4. Zadatek w wysokości 30% opłaty za czarter wskazanej w pkt. 3, tj. w kwocie ............ (słownie ............) płatny podczas rezerwacji Online.

§5. Pozostała kwota ............ (słownie ............) płatna przelewem nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia czarteru na konto lub gotówką przy odbiorze jachtu.

§6. Jacht czysty i sprawny do dyspozycji Czarterującego będzie gotowy w dniu ............ po godzinie 17:00 w porcie macierzystym XXXXX w Giżycku (nad jeziorem Kisajno) lub innym ustalonym terminie. W sytuacji wyjątkowej spowodowanej niemożliwą do przewidzenia awarią jachtu Armator zastrzega możliwość zastąpienia jachtu innym o podobnych parametrach lub do zmiany godziny rozpoczęcia czarteru jachtu, co będzie skutkowało zmniejszeniem kwoty czarteru. Wydanie i odbiór jachtu odbywa się w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

§7. Czarterujący zwróci sprawny jacht Armatorowi w porcie macierzystym w dniu ............ do godziny 10:00. W sytuacji awaryjnej lub, gdy pogoda nie pozwala na bezpieczną żeglugę, co wyklucza możliwość zwrócenia jachtu w porcie macierzystym, w ustalonym terminie, czarterujący jest zobowiązany zgłosić ten fakt Armatorowi najwcześniej jak to możliwe i uzgodnić z Armatorem zasady przekazania jachtu w zaistniałej sytuacji.

§8. Czarterujący oświadcza, że przyjęty w czarter jacht będzie używany przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności żeglarskie potwierdzone patentem żeglarskim oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność za jacht, silnik zaburtowy i wyposażenie jachtu. Czarterujący zobowiązuje się używać jacht zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. Przy wiatrach powyżej 6° B obowiązuje zakaz opuszczania portu.

§9. Jacht posiada ubezpieczenie: Jacht CASCO, OC.

§10. Kaucja w wysokości 2 000.00 zł (słownie dwa tysiące zł) płatna gotówką przy odbiorze jachtu. Kaucja stanowi zabezpieczenie w razie uszkodzeń i braków w wyposażeniu jachtu oraz pokrycia udziału własnego przy ubezpieczeniowej likwidacji szkód powstałych z winy Czarterującego. Jeżeli szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie OC i CASCO polisy ubezpieczeniowej to wstrzymuje się wpłaconą kaucję do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Kaucja zostanie zwrócona w całości jeżeli nie zostaną stwierdzone szkody lub w części, pomniejszona o wartość stwierdzonych szkód.

§11. Odpowiedzialność Czarterującego nie jest ograniczona wysokością kaucji określonej w pkt. 10 niniejszej umowy. Armator zachowuje prawo do dochodzenia od Czarterującego wszystkich roszczeń z tytułu szkody i z tytułu utraconych korzyści, w pełnej wysokości, powyżej wysokości kaucji, w zakresie, w jakim roszczenia te nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela.

§12. Należy przekazać Armatorowi wszelkie uwagi o eksploatacji jachtu i problemach, które występowały w żegludze. Zauważone usterki zostaną usunięte przed rejsem kolejnej załogi.

§13. Armator zapewnia Czarterującemu serwis na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. W przypadku awarii Czarterujący zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do porozumienia się z Armatorem.

§14. Obligatoryjna opłata za sprzątanie jachtu została doliczona do ceny czarteru. Opłata nie obejmuje mycia naczyń (dopłata 50 zł). Ponadstandardowe sprzątanie płatne dodatkowo od 100 zł.

§15. W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 8. Czarterujący zapłaci Armatorowi 50zł za każdą rozpoczętą godzinę. Nieopróżnienie WC chemicznego skutkuje karą umowną w wysokości 100 zł. Nieopróżnienie zbiornika WC stacjonarnego skutkuje karą umowną w wysokości 200zł.

§16. We wszelkich ewentualnych sprawach spornych nie objętych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i będzie rozstrzygać je Sąd Rejonowy w Giżycku. Jakiekolwiek zmiany w umowie muszą mieć charakter pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Armator ..................................................

Czarterujący ..................................................