31 maja 2022 1175Giżycko, jez. KisajnoInne czartery armatora

Czarter 2022, NEXUS 850

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

-
Wybrany termin:
-
Szczegóły

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Giżycko, jez. Kisajno

Kaucja
1500 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 17:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 10:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe opłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Dowód osobisty

W cenę wliczono
Jacht CASCO, OC, nabita butla gazowa

Nexus 850 to niewielki, jednak przestronny i wygodny jacht motorowy. Zapewnia komfort mieszkalny, pokład słoneczny, wysokiej jakości osprzęt oraz niskie zużycie paliwa. Jacht posiada ogrzewanie Webasto na chłodniejsze dni. Zapewnia komfort podróży dla 6 osób, chociaż pozbawiony intymności (brak zamykanych kabin) - idealny dla rodzin, wysokość w kabinie wynosi max 1,90 m. Posiada obszerną mesę z kompletnym wyposażeniem (komplet naczyń, kuchenkę i lodówkę) oraz zamykaną kabinę z WC. Niewielkie zanurzenie 0,40 m pozwala cumować dziobem do większości brzegów na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich.

Rok produkcji
2015
Liczba osób
6
Układ koi
4+2
Długość całkowita [m]
8,62
Szerokość całkowita [m]
2,90
Wysokość w kabinie [m]
1,90
Typ silnika
benzyna
Moc silnika [KM]
25
Umiejscowienie silnika
zaburtowy
Zbiornik paliwa [l]
80
Zbiornik wody [l]
80
Zbiornik wody brudnej [l]
80

Podstawowe

ster strumieniowyster strumieniowy
relingirelingi
drabinka rufowadrabinka rufowa
platforma do kąpieliplatforma do kąpieli
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
antena tvantena tv

Instalacja wodna

ciepła wodaciepła woda
instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
zlewozmywakzlewozmywak
zamykana kabina WCzamykana kabina WC
pompa zęzowapompa zęzowa
WC morskieWC morskie

Wyposażenie mesy

Kuchenka gazowagazowa
Lodówka elektryczna na 12Velektryczna na 12V
stolik w kokpiciestolik w kokpicie
czajnik elektrycznyczajnik elektryczny

Nawigacja

echosondaechosonda

Wentylacja, ogrzewanie

ogrzewanie jachtu (np. webasto)na olej napędowy (webasto)
wentylacja jachtu forlookwentylacja jachtu forlook

Audio / Video

TVTV
radioradio

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda 12Vgniazda 12V
ładowanie akum. z silnikaładowanie akum. z silnika
prostownikprostownik
Kamera live Kamera live Prąd Prąd Woda Woda Prysznic Prysznic 15 złWC WC Pralka / suszarka Pralka / suszarka 20 złZmywanie naczyń Zmywanie naczyń Zrzut chemiczny Zrzut chemiczny Parking Parking 30 złOgnisko Ognisko 650 złSlip Slip 40 złPlaża Plaża Plac zabaw Plac zabaw Internet Internet Psy i koty Psy i koty Czartery Czartery Bar Bar Odbiór ścieków Odbiór ścieków 40 zł

UMOWA O CZARTER JACHTU

Zawarta w dniu 18.08.2022 pomiędzy:

  • XXXXX XXXXXXXX prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą XXXXXXXXXX, która jest właścicielem marki XXXXXXXX.pl zwanym dalej Armatorem, a
  • Panią/Panem ............, zamieszkałym ............, seria/nr dowodu osobistego …….………...........………... nr patentu: .............................................., e-mail: …………………………..................................... tel: ............, zwanym dalej Czarterującym.

§1. Przedmiotem czarteru jest jacht jacht, NEXUS 850, __NAZWA_JACHTU__, zwany dalej jachtem.

§2. Armator odpłatnie wypożyczy Czarterującemu jacht na okres od ............ do .............

§3. Łącznie opłata za czarter wynosi ............ (słownie ............).

§4. Zadatek w wysokości 30% opłaty za czarter wskazanej w pkt. 3, tj. w kwocie ............ (słownie ............) płatny podczas rezerwacji Online.

§5. Pozostała kwota ............ (słownie ............) płatna przelewem nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia czarteru na konto lub gotówką przy odbiorze jachtu.

§6. Jacht czysty i sprawny do dyspozycji Czarterującego będzie gotowy w dniu ............ po godzinie 17:00 w porcie macierzystym XXXXX w Giżycku (nad jeziorem Kisajno) lub innym ustalonym terminie. W sytuacji wyjątkowej spowodowanej niemożliwą do przewidzenia awarią jachtu Armator zastrzega możliwość zastąpienia jachtu innym o podobnych parametrach lub do zmiany godziny rozpoczęcia czarteru jachtu, co będzie skutkowało zmniejszeniem kwoty czarteru. Wydanie i odbiór jachtu odbywa się w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

§7. Czarterujący zwróci sprawny jacht Armatorowi w porcie macierzystym w dniu ............ do godziny 10:00. W sytuacji awaryjnej lub, gdy pogoda nie pozwala na bezpieczną żeglugę, co wyklucza możliwość zwrócenia jachtu w porcie macierzystym, w ustalonym terminie, czarterujący jest zobowiązany zgłosić ten fakt Armatorowi najwcześniej jak to możliwe i uzgodnić z Armatorem zasady przekazania jachtu w zaistniałej sytuacji.

§8. Czarterujący oświadcza, że przyjęty w czarter jacht będzie używany przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności żeglarskie potwierdzone patentem żeglarskim oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność za jacht, silnik zaburtowy i wyposażenie jachtu. Czarterujący zobowiązuje się używać jacht zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. Przy wiatrach powyżej 6° B obowiązuje zakaz opuszczania portu.

§9. Jacht posiada ubezpieczenie: Jacht CASCO, OC.

§10. Kaucja w wysokości 1 500.00 zł (słownie tysiąc pięćset zł) płatna gotówką przy odbiorze jachtu. Kaucja stanowi zabezpieczenie w razie uszkodzeń i braków w wyposażeniu jachtu oraz pokrycia udziału własnego przy ubezpieczeniowej likwidacji szkód powstałych z winy Czarterującego. Jeżeli szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie OC i CASCO polisy ubezpieczeniowej to wstrzymuje się wpłaconą kaucję do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Kaucja zostanie zwrócona w całości jeżeli nie zostaną stwierdzone szkody lub w części, pomniejszona o wartość stwierdzonych szkód.

§11. Odpowiedzialność Czarterującego nie jest ograniczona wysokością kaucji określonej w pkt. 10 niniejszej umowy. Armator zachowuje prawo do dochodzenia od Czarterującego wszystkich roszczeń z tytułu szkody i z tytułu utraconych korzyści, w pełnej wysokości, powyżej wysokości kaucji, w zakresie, w jakim roszczenia te nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela.

§12. Należy przekazać Armatorowi wszelkie uwagi o eksploatacji jachtu i problemach, które występowały w żegludze. Zauważone usterki zostaną usunięte przed rejsem kolejnej załogi.

§13. Armator zapewnia Czarterującemu serwis na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. W przypadku awarii Czarterujący zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do porozumienia się z Armatorem.

§14. Obligatoryjna opłata za sprzątanie jachtu została doliczona do ceny czarteru. Opłata nie obejmuje mycia naczyń (dopłata 50 zł). Ponadstandardowe sprzątanie płatne dodatkowo od 100 zł.

§15. W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 8. Czarterujący zapłaci Armatorowi 50zł za każdą rozpoczętą godzinę. Nieopróżnienie WC chemicznego skutkuje karą umowną w wysokości 100 zł. Nieopróżnienie zbiornika WC stacjonarnego skutkuje karą umowną w wysokości 200zł.

§16. We wszelkich ewentualnych sprawach spornych nie objętych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i będzie rozstrzygać je Sąd Rejonowy w Giżycku. Jakiekolwiek zmiany w umowie muszą mieć charakter pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Armator ..................................................

Czarterujący ..................................................