28 lutego 2022 780Ruska Wieś, jez. Mamry

Czarter 2023, ANTILA 27

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Ruska Wieś, jez. Mamry

Kaucja
1000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 17:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 10:00 w dniu odjazdu.

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Patent żeglarza jachtowego + Dowód osobisty

Zwierzęta domowe ?
Nie. Zwierzęta są niedozwolone.

W cenę wliczono
butla z gazem, ubezpieczenie OC/AC, WC chemiczne (na prośbę)

Antila 27 to najczęściej czarterowany jacht żaglowy na Mazurach. Jest szybki, zwrotny i przyjemny w obsłudze, jednocześnie zapewnia komfort dla 6 osób. Jachtem może żeglować maksymalnie 8 osób. Na wyposażeniu jednostki kuchenka gazowa, pompa wody zaburtowej, silnik ok. 10 KM, miecz i ster uchylny, bramki do kładzenia masztu, ogrzewanie Webasto na chłodniejsze dni i noce. Jacht posiada 2 zamykane kabiny, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem. Dla wszystkich, którzy upodobali sobie ten model Antili, prezentowany jacht jest idealnym wyborem.

Armator posiada kilka bardzo podobnych jednostek tego typu - zdjęcia poglądowe. Foto weryfikacja jachtu nastąpi w sezonie 2022.

Rok produkcji
2013
Masa własna [kg]
3200
Zwierzęta
Nie
Liczba osób
8
Układ koi
6+2
Zamykane sypialnie
2
Długość całkowita [m]
8,24
Szerokość całkowita [m]
2,98
Zanurzenie maksymalne [m]
1,65
Wysokość w kabinie [m]
1,86
Powierzchnia żagli [m2]
38
Wysokość masztu [m]
11
Typ steru
płetwa na pawęży + rumpel
Typ silnika
benzyna
Moc silnika [KM]
9,9
Umiejscowienie silnika
zaburtowy
Zbiornik wody [l]
50l

Podstawowe

Patent do stawiania masztu typu bramkatypu bramka
Refowanie żagli 1 refbanta1 refbanta
rolfok na sztywnym sztagurolfok na sztywnym sztagu
grot na pełzaczachgrot na pełzaczach
lazy jacklazy jack
relingirelingi
drabinka rufowadrabinka rufowa
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
tent na boomtent na boom

Instalacja wodna

instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
zlewozmywakzlewozmywak
zamykana kabina WCzamykana kabina WC

Wyposażenie mesy

Kuchenka gazowagazowa
Lodówka elektryczna na 12Velektryczna na 12V
stolik w kokpiciestolik w kokpicie
czajnik elektrycznyczajnik elektryczny

Wentylacja, ogrzewanie

ogrzewanie jachtu (np. webasto)

Audio / Video

radioradio

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda 12Vgniazda 12V
Prąd Prąd Woda Woda Prysznic Prysznic 15 złWC WC Zmywanie naczyń Zmywanie naczyń Parking Parking Ognisko Ognisko Slip Slip Kemping Kemping Psy i koty Psy i koty Czartery Czartery Bar Bar Sklep Sklep

UMOWA CZARTER JACHTU

Zawarta w dniu 02.12.2022 w XXXXXXX, pomiędzy: XXXXXXXXXXXXX, zwanym w dalszej części "Właścicielem" a ............, zamieszkałym ............, legitymującą/ym się dowodem osobistym ….................................., tel ............, zwanym w dalszej części "Użytkownikiem" o treści następującej:

§1

Właściciel zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi jachtu żaglowego jacht żaglowy z silnikiem przyczepnym Tohatsu 9,9 [KM], benzyna sprawnego technicznie z wyposażeniem. Właściciel oświadcza, że jacht posiada aktualne ubezpieczenie Jacht-Casco, OC i NNW.

§2

Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. Odbioru jachtu w dniu ............ po godzinie ............,
  2. Zwrotu jachtu w dniu ............ do godziny ............, 
  3. Miejsce odbioru jachtu: XXXXXXXXX k/Węgorzewa, 
  4. Użytkowania jachtu zgodnie z zasadami jego eksploatacji, 
  5. Dokonywania drobnych napraw i konserwacji , otrzymanego sprzętu, wynikających z bieżącej eksploatacji na własny koszt i własnym staraniem.
  6. Wpłacenia Właścicielowi kaucji w wysokości 1 000.00 zł (słownie tysiąc zł) w dniu odbioru jachtu, na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją sprzętu w czasie trwania umowy. Kaucja zostanie zwrócona w całości w dniu zwrotu jachtu, jeżeli nie zostaną stwierdzone szkody lub w części pomniejszona o wartość stwierdzonych szkód.

§3

  1. Cenę za świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy strony ustalają na kwotę ............ (słownie ............),
  2. Opłata za sprzątanie jachtu wynosi 150 zł. Opłata nie będzie pobierana jeśli załoga odda jacht w stanie sklarowanym.
  3. Zryczałtowana opłata za zużycie paliwa wynosi ______________ zł.

§4

Warunkiem rezerwacji jachtu jest wpłata zadatku w wysokości ............ (słownie ............) na konto firmy XXXXXXXX numer konta: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX lub w formie płatności Online w systemie rezerwacji Online. Resztę kwoty tj. ............ (słownie ............ ) Użytkownik zobowiązany jest wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia rejsu. W przypadku nie wpłacenia zadatku w umówionym terminie umowa zostaje rozwiązana.

§5

Potwierdzeniem wyczarterowania jachtu jest odesłanie przez Użytkownika podpisanej umowy lub w przypadku rezerwacji Online zaakceptowanie jej i dokonanie przedpłaty.

§6

W przypadku zakończenia rejsu w terminie późniejszym niż określony w umowie (za wyjątkiem wcześniejszego przedłużenia umowy) Użytkownik zapłaci Właścicielowi równowartość ceny za każdą dodatkową dobę powiększoną o 100% tytułem odszkodowania za poniesione straty za każdy dzień zwłoki.

§7

Użytkownik gwarantuje, że przyjęty w czarter jacht będzie używany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje żeglarskie potwierdzone patentem oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za jacht wraz z wyposażeniem.

§8

W przypadku awarii lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową czarteru, Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia Właściciela i sporządzenia "Protokołu awarii" ("Protokołu wypadku").

§10

Podstawą do wyliczenia kosztów strat i uszkodzeń powstałych w czasie objętym umową czarteru jachtu, będą protokoły przekazania jachtu wraz z cennikiem poszczególnych części wyposażenia.

§11

Użytkownik zobowiązany jest oddać jacht sprawny technicznie, czysty i sklarowany.

§12

Umowa niniejsza została zawarta na czas od jej zawarcia do ostatniego dnia czarteru.

§13

Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie lub przez Sąd Rejonowy w XXXXXXX.

§14

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

DATA ________________________________

CZARTERUJĄCY ________________________________

ARMATOR XXXXXXXXXXXXXX  ________________________________