05 lipca 2022 691Mikołajki, jez. Mikołajskie

Czarter 2023, MAXUS 33.1 RS

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Mikołajki, jez. Mikołajskie

Kaucja
1500 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 17:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 12:00 w dniu odjazdu.

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Patent żeglarza jachtowego + Dowód osobisty

W cenę wliczono
Ubezpieczenie OC, Jacht CASCO/NW, serwis na szlaku, WC chemiczne, gaz, zatankowana woda, naładowany akumulator, indywidualna obsługa w porcie macierzystym

Konstrukcja stoczni Northman - Maxus 33.1 RS to jedna z popularniejszych łodzi w swojej klasie. Jacht posiada znakomite właściwości nautyczne, obszerny kokpit, szerokie półpokłady, kompletnie wyposażony aneks kuchenny (kuchenka gazowa, lodówka, ciepła woda), 3 zamykane kabiny, kabinę z WC chemicznym. Mocny silnik oraz stery strumieniowe zapewniają łatwe manewry w porcie. Jachtem wygodnie może żeglować i nocować 10 osób. Pokład jachtu posiada powierzchnie przeciwślizgowe., a żagle Dacronowe i osprzęt pokładowy marki Ronstan, Gleisten znakomicie wpisują się w wygodę i bezpieczeństwo żeglowania.

Na jachcie znajduje się instalacja 12/230V, TV z DVD, radio. Zwierzęta są dozwolone. Wymagane uprawnienia żeglarskie.

Rok produkcji
2016
Masa własna [kg]
4500
Liczba osób
10
Układ koi
2+1
Zamykane sypialnie
3
Długość całkowita [m]
10,45
Szerokość całkowita [m]
3,20
Zanurzenie maksymalne [m]
1,70
Wysokość w kabinie [m]
1,95
Powierzchnia żagli [m2]
50
Wysokość masztu [m]
12,50
Typ steru
głębinowy + koło
Typ silnika
benzyna
Moc silnika [KM]
20
Umiejscowienie silnika
stacjonarny
Zbiornik paliwa [l]
20
Zbiornik wody [l]
120

Podstawowe

Patent do stawiania masztu typu bramkatypu bramka
Refowanie żagli 2 refbanty2 refbanty
ster strumieniowyster strumieniowy
rolfok na sztywnym sztagurolfok na sztywnym sztagu
grot na pełzaczachgrot na pełzaczach
lazy jacklazy jack
relingirelingi
drabinka rufowadrabinka rufowa
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
szprycbudaszprycbuda
antena tvantena tv

Instalacja wodna

ciepła wodaciepła woda
instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
zlewozmywakzlewozmywak
prysznicprysznic
WC chemiczneWC chemiczne
pompa zęzowapompa zęzowa

Wyposażenie mesy

Kuchenka gazowagazowa
Lodówka elektryczna na 12V/230Velektryczna na 12V/230V
kuchenka mikrofalowakuchenka mikrofalowa
stolik w kokpiciestolik w kokpicie

Nawigacja

echosondaechosonda

Wentylacja, ogrzewanie

ogrzewanie jachtu (np. webasto)na olej napędowy (webasto)
wentylacja jachtu forlookwentylacja jachtu forlook
wentylator elektrycznywentylator elektryczny

Audio / Video

TVTV
DVDDVD
nagłośnienie zewnętrznenagłośnienie zewnętrzne
radioradio

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda 12Vgniazda 12V
gniazda USBgniazda USB
prostownikprostownik
Prąd Prąd 20 złWoda Woda Prysznic Prysznic 15 złWC WC 2 złPralka / suszarka Pralka / suszarka 15 złZrzut chemiczny Zrzut chemiczny 10 złSlip Slip 50 złZimowanie Zimowanie Internet Internet Czartery Czartery Bar Bar Sklep Sklep 100 mPaliwo Paliwo

Umowa Najmu Jachtu, Pakiet M2 System

Zawarta w dniu 08.12.2022 w Mikołajkach pomiędzy:

 1. XXXXXXXXXXXX z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach (11-730), przy ul. XXXXXXXXXX, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS XXXXXXXXXX, REGON XXXXXXXXX, NIP XXXXXX, kapitał zakładowy XXXXXXX zł, reprezentowaną przez XXXXX XXXXXX zwanego dalej „Armatorem”
 2. Panią/Panem ............, ............,  legitymującą/legitymujący się dowodem osobistym seria i nr ...................................., tel. ............, e-mail: ...................................................,patentem ......................................... wydanym przez PZŻ w dniu .........................................., zwaną/zwanym dalej „Czarterującym”.

Przy czym Armator i Czarterujący będą w dalej zwani łącznie również „Stronami”, o treści:

§ 1 Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest najem jacht żaglowy, MAXUS 33.1 RS  nr wraz z wyposażeniem wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym sporządzonym w dniu rozpoczęcia najmu.

§ 2 Termin i Obszar

Jacht oddawany jest w najem na okres od ............, godz. ............ do ............, godz. ............ („Okres Czarteru”).

§ 3 Wydanie i Zwrot Jachtu

 1. Sprawny, czysty i sklarowany jacht, wraz z wyposażeniem, zostanie odebrany przez Czarterującego w porcie XXXXXXXXXX w Mikołajkach adres: XXXXXXXXXXXX w dniu rozpoczęcia najmu wskazanym w § 2 niniejszej umowy, pomiędzy godz. 17:00 a 21:00.
 2. Sprawny, czysty (z opróżnionym WC) i sklarowany jacht, wraz z wyposażeniem zostanie zwrócony Armatorowi w porcie XXXXXXXX w Mikołajkach adres: XXXXXXXX w dniu zakończenia najmu wskazanym w § 2 niniejszej umowy, do godz.12:00, w stanie nie pogorszonym.
 3. Przekazanie i zwrot jachtu oraz stan wyposażenia jachtu zostaną potwierdzone pisemnym protokołem sporządzonym przez przedstawiciela Armatora oraz Czarterującego, odpowiednio w chwili przekazania i zwrotu jachtu. Czarterujący ma obowiązek zwrotu jachtu upoważnionemu przedstawicielowi Armatora, po uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
 4. Jacht zostanie wydany jedynie pełnoletniej osobie (Czarterującemu osobiście lub odpowiednio upoważnionej przez niego osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia żeglarskie), za okazaniem dowodu tożsamości, patentu żeglarskiego lub książeczki żeglarskiej zawierającej wpis odpowiedniego stopnia żeglarskiego. Jacht zostanie wydany jedynie pod warunkiem wcześniejszego terminowego uiszczenia wszystkich wymaganych płatności na rzecz Armatora wskazanych w § 5 i 6 niniejszej umowy oraz okazania przedstawicielowi Armatora dowodu uiszczenia tychże opłat.
 5. Czarterujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia jachtu i braki w wyposażeniu dostrzeżone i zgłoszone Armatorowi podczas odbioru jachtu od Armatora. Zgłoszenie takich okoliczności powinno zostać uwidocznione w protokole zdawczo – odbiorczym.

§ 4 Wyposażenie Jachtu

 1. Jacht będzie wyposażony zgodnie z ofertą Armatora. Stan wyposażenia w momencie oddania jachtu w najem zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym w dniu przekazania jachtu.
 2. Jacht będzie wyposażony w szczególności w: sprawny silnik, zbiornik paliwa, butla gazowa, żagle podstawowe, bramkę do kładzenia masztu, lazy jack, roler foka, sztywny sztag oraz rzeczy zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym
 3. Armator przekazuje jacht wraz z 5 l paliwa do silnika, a Czarterujący zwraca jacht Armaturowi wraz z 5 l paliwa, w przypadku czarteru trwającego 7 dni i więcej Czarterujący nie ma obowiązku oddawania paliwa.
 4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu jachtu i jego wyposażenia powinny być wpisane przez Czarterującego do protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. W razie wątpliwości Armator będzie przyjmować, że jacht został wydany w stanie i z wyposażeniem zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym. W przypadku niezgodności stanu jachtu z listą inwentarzową jachtu, niezgodności te będą uwidocznione w protokole zdawczo – odbiorczym.

§ 5 Opłaty i Harmonogram Wpłat

 1. Czynsz najmu jachtu wynosi ............ zł (słownie: ............) brutto za cały Okres Czarteru.
 2. Czynsz najmu wskazany w ust. 1 powyżej będzie płatny w sposób następujący:
  1) Zadatek w kwocie ............ zł (.słownie: ............ brutto) płatny w ciągu 7 dni lub w dniu rezerwacji Online (płatność Online)
  2) Pozostała część czynszu tj. kwota brutto ............ zł (słownie:............) jest płatna w dniu rozpoczęcia najmu (przed wydaniem jachtu do korzystania);
 3. W przypadku, gdy od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia rozpoczęcia najmu pozostało mniej niż 14 dni, to całość czynszu najmu wskazana w ust. 1 powyżej płatna jest jednorazowo w terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy.
 4. Nieuregulowanie opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1) w terminie tam podanym (w całości lub części) powoduje automatyczne wygaśnięcie niniejszej umowy z chwilą upływu terminu na uregulowanie przedmiotowej płatności. W przypadku, gdy wpłacono tylko część zadatku, to Armator jest w takiej sytuacji uprawniony do jej zatrzymania tytułem zryczałtowanej rekompensaty i nie będzie on zwrócony.
 5. Nieuregulowanie opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 2) w terminie tam podanym (w całości lub części) powoduje automatyczne wygaśnięcie niniejszej umowy z chwilą upływu terminu na uregulowanie przedmiotowej płatności. W takim wypadku Armator jest uprawniony do zatrzymania zadatku tytułem zryczałtowanej rekompensaty i nie będzie on zwrócony.
 6. Nieuregulowanie opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 3) w terminie tam podanym (w całości lub części) powoduje automatyczne wygaśnięcie niniejszej umowy z chwilą upływu terminu na uregulowanie przedmiotowej płatności. Przy czym z wpłaty Czarterującego 30% uważa się za zadatek, do którego zastosowanie mają postanowienia ust. 5 zdanie drugie powyżej.
 7. Wpłat należy dokonywać na podany poniżej rachunek bankowy Armatora, przelewem podając w tytule przelewu: numer umowy, nazwisko i imię Czarterującego i Okres Czarteru: XXXXXXXX, ul. XXXXXXX, 11-730 Mikołajki NIP: XXXXXXXXX, Bank Spółdzielczy Mikołajki numer konta bank: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.
 8. Za datę dokonania wpłaty przez Czarterującego uważa się datę księgowania na rachunku bankowym Armatora.

§ 6 Kaucja

 1. Przed wydaniem jachtu Czarterującemu, Czarterujący zobowiązany jest wpłacić Armatorowi kaucję gwarancyjną w wysokości 1 500.00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł), zwaną dalej „Kaucją”. Kaucja będzie wpłacona gotówką w Kapitanacie XXXXXXXX w Mikołajkach.
 2. Kaucja służy zabezpieczeniu pokrycia roszczeń Armatora względem Czarterującego wynikających z niniejszej umowy. W szczególności ma celu zabezpieczenie pokrycia przez Czarterującego kosztów przywrócenia jachtu i wyposażenia do stanu niepogorszonego, z uwzględnieniem normalnego zużycia (np. pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń jachtu, wyposażenia, uzupełnienia strat, w tym pokrycia kosztów zakupu wyposażenia zagubionego, zniszczonego w trakcie trwania najmu), oraz zabezpieczenie pokrycia ewentualnych odszkodowań i kar umownych.
 3. Kaucja pomniejszona o wartość roszczeń Armatora zostanie zwrócona po zwrocie jachtu przez Czarterującego w porcie docelowym, po sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego jachtu.
 4. Armator ma prawo zaspokojenia z Kaucji wszelkich roszczeń związanych z niniejszą umową przysługujących Armatorowi względem Czarterującego, z zastrzeżenie § 8 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

§ 7 Eksploatacja jachtu

 1. Czarterujący jest zobowiązany posiadać podczas korzystania z jachtu jeden podpisany egzemplarz niniejszej umowy.
 2. Czarterujący jest zobowiązany zapewnić, iż jacht będzie prowadzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i umiejętności. W przypadku, gdy osobą tą nie jest Czarterujący, to osoba ta przed wydaniem jachtu na żądanie Armatora składa zobowiązanie na piśmie do pełnienia obowiązków prowadzącego jacht przez cały Okres Czarteru.
 3. Korzystanie z jachtu winno odpowiadać obowiązującym przepisom prawa, dobrej praktyce żeglarskiej oraz przeznaczeniu i właściwościom jachtu. Zakazuje się korzystania z jachtu w stanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 4. Czarterujący może korzystać z jachtu jedynie na obszarze akwenu Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
 5. Zakazuje się korzystania z jachtu przy sile wiatru powyżej 5 (pięć) stopni wg skali Beauforta. W takiej sytuacji nakazuje się pozostanie w porcie, a w razie wystąpienia wspomnianych warunków atmosferycznych podczas żeglugi, jak najszybsze, bezpieczne przerwania żeglugi. Nakazuje się refowanie żagli przy sile wiatru od 4 stopni wg skali Beauforta.
 6. Czarterujący nie ma prawa oddawania jachtu innym podmiotom w podnajem, czarter, dzierżawę, użyczenie, jak także na jakiejkolwiek innej podobnej podstawie prawnej. Czarterujący nie może wykorzystywać jachtu do celów zarobkowych.
 7. Czarterujący ma prawo przekazania Armatorowi jachtu niesprzątniętego, pod warunkiem wniesienia opłaty dodatkowej za sprzątanie jachtu w kwocie od 150 (sto pięćdziesiąt) zł brutto, przy czym kwota za sprzątanie może ulec odpowiedniemu podwyższeniu w przypadku ponadnormatywnego stopnia zabrudzeń.
 8. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z jachtu ponosi Czarterujący we własnym zakresie (w szczególności opłaty za postój jachtu, koszty zakupu paliwa, gazu).
 9. Czarterujący ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Armatora o zaistnieniu szkody jachtu lub wyposażenia, a Armator decyduje o kwalifikacji szkody i ewentualnym zezwoleniu na dokonanie naprawy przez Czarterującego własnym staraniem. Niezależnie od powyższego na Czarterującym spoczywa obowiązek racjonalnej oceny, co do stopnia zaistniałych szkód i możliwości bezpiecznej żeglugi bez przeprowadzenia naprawy. W razie, gdy samodzielna naprawa jachtu lub wyposażenia przez Czarterującego nie jest możliwa, Armator po uprzednim zawiadomieniu przez Czarterującego podejmie się działań naprawczych w ciągu 24 h od zawiadomienia w miejscu postoju jachtu. Powyższa procedura nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności Czarterującego za szkody jachtu lub wyposażenia powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie Czarterującego. Naprawy dokonywane własnym staraniem, bez uzyskania akceptacji ze strony Armatora, będą kwalifikowane, jako naruszenie warunków umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za jacht i wyposażenie

 1. Od chwili protokolarnego wydania do chwili protokolarnego zwrotu, Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną wobec Armatora za jacht i jego wyposażenie. Wszelkie szkody w jachcie lub jego wyposażeniu (wliczając w to utratę jachtu lub wyposażenia, zniszczenia jachtu lub wyposażenia) obciążają Czarterującego, chyba, że szkody wynikają z normalnego zużycia.
 2. Jacht wraz z elementami wyposażenia będą ubezpieczone w zakresie CASCO, OC i NW.
 3. Ubezpieczenie obejmuje szkody w jachcie i wyposażeniu powyżej kwoty Kaucji. Czarterujący będzie uwolniony od odpowiedzialności materialnej za jacht i jego wyposażenie w takim zakresie, w jakim szkody te pokrywa ubezpieczenie. W razie uznania odpowiedzialności przez ubezpieczyciela w stosunku do szkód zaspokojonych przez Armatora z Kaucji, Armator zwróci Czarterującemu równowartość zatrzymanej Kaucji w zakresie, w jakim ubezpieczyciel przejął odpowiedzialność za taką szkodę.
 4. W przypadku odmowy pokrycia szkody przez ubezpieczyciela z powodu naruszenia warunków umowy ubezpieczenia będącej wynikiem działania lub zaniechania Czarterującego lub członka załogi jachtu, za szkodę odpowiada w całości Czarterujący (np. na skutek prowadzenia jachtu pod wpływem alkoholu, umyślne wyrządzenie szkody, rażące niedbalstwo, nieterminowe powiadomienie o szkodzie).
 5. W przypadku zaistnienia szkód związanych z jachtem lub wyposażeniem, Czarterujący jest zobowiązany przedsięwziąć niezbędne czynności zabezpieczające dochodzenie naprawienia szkody od ubezpieczyciela oraz niezwłocznie (nie później niż w ciągu 1 h) powiadomi Armatora o szkodzie.
 6. Na Czarterującym spoczywa obowiązek współpracy z Armatorem w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, w tym dokonania czynności potrzebnych do wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania (m.in. udział w postępowaniu dotyczącym likwidacji szkody, złożenie niezbędnych oświadczeń, itd.).
 7. W przypadku przekazania Armatorowi jachtu w stanie uniemożliwiającym dalszą eksploatację, Czarterujący będzie zobowiązany do pokrycia zaistniałych szkód, nie wyłączając obowiązku pokrycia strat Armatora będących następstwem wyłączenia jachtu z eksploatacji, do pełnej wartości zaistniałej szkody. Przy czym obliczenie wartości strat z tytułu wyłączenia jachtu z eksploatacji będzie dokonywane zasadniczo w sposób następujący: Liczba dni, w których jacht został wyłączony z eksploatacji pomnożona przez stawki najmu według aktualnego cennika Armatora. Powyższe nie wyłącza obowiązku pokrycia kar umownych, o jakich mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy.
 8. W przypadku, kiedy wartość szkody przewyższa wartość kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9 Opóźnienie z wydaniem i zwrotem jachtu, kary umowne

 1. W sytuacji, gdy wszystkie płatności na rzecz Armatora wynikające z niniejszej umowy zostały uiszczone w terminie, a Czarterujący opóźnia się z odbiorem jachtu w stosunku do terminu odbioru określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jacht będzie oczekiwał na odbiór przez Czarterującego przez cały Okres Czarteru, przy czym Czarterujący nie będzie ponosił opłaty portowej.
 2. W sytuacji, gdy wszystkie płatności na rzecz Armatora wynikające z niniejszej umowy zostały uiszczone w terminie, a Armator na skutek okoliczności leżących po jego stronie, opóźnia się z wydaniem jachtu na rzecz Czarterującego w stosunku do terminu odbioru jachtu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, to Armator będzie zobowiązany do zapłacenia Czarterującemu kary umownej w kwocie: 100 (sto) zł przy opóźnieniu od jednej do trzech godzin, 200 (dwieście) zł przy opóźnieniu powyżej trzech do sześciu godzin, 300 (trzysta) PLN przy opóźnieniu powyżej sześciu do szesnastu godzin, 400 (czterysta) PLN przy opóźnieniu powyżej szesnastu do dwudziestu czterech godzin. W razie, gdy opóźnienie wydania jachtu przekracza dwadzieścia cztery godziny, to Czarterujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, otrzymując zwrot wniesionego czynszu najmu oraz prawo do naliczenia kary umownej w kwocie równej 50% czynszu najmu za Okres Czarteru.
  Czas opóźnienia: do 1 godz. 100 zł, 1-3 godz. 300 zł, 3-6 godz. 600 zł, 6-16 godz. 1000 zł, 16-24 godz. 1500 zł, powyżej 24 godz. dwukrotność czynszu najmu za cały okres czarteru.
 3. W sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Czarterującego, Czarterujący opóźnia się ze zwrotem jachtu w stosunku do terminu zwrotu jachtu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, to Czarterujący będzie zobowiązany do zapłaty rzecz Armatora następujących kar umownych: do 1 godz. 100 zł, 1-3 godz. 200 zł, 3-6 godz. 300 zł, 6-16 godz. 400 zł. 16-24 godz. 500 zł.

§ 10 Rezygnacje i Odstąpienie

 1. Czarterujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podawania przyczyny. W takiej sytuacji zadatek zostaje zatrzymany przez Armatora. W sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło pomiędzy 40 a 30 dniem przed planowaną datą rozpoczęcia najmu, Armator zatrzyma zadatek, Czarterujący będzie zobowiązany dodatkowo do pokrycia 2/3 całkowitego czynszu najmu za Okres Czarteru.
 2. Armator ma prawo podstawienia w miejsce zamówionej jednostki, jednostki zastępczej (innej tej samej lub podobnej klasy jachtu) w przypadku, gdy na skutek zaistnienia okoliczności niezależnych od Armatora, którym nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności na skutek wystąpienia siły wyższej (zatopienie, wywrócenie, uszkodzenie jachtu, gdy naprawa potrwa dłużej niż 48 godzin) lub okoliczności spowodowanych przez osoby trzecie, za które Armator nie ponosi odpowiedzialności, nie jest możliwe podstawienie jachtu zamówionego. W takiej sytuacji Czarterujący ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, o ile odstąpienie nastąpiło przed podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego. W takim wypadku nie nalicza się kar umownych, o jakich mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.
 3. Armator ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do dnia rozpoczęcia najmu określonego niniejszą umową w przypadku, gdy na skutek zaistnienia okoliczności niezależnych od Armatora, którym nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności na skutek wystąpienia siły wyższej (zatopienie, wywrócenie, uszkodzenie jachtu, gdy naprawa potrwa dłużej niż 48 godzin) lub okoliczności spowodowanych przez osoby trzecie, za które Armator nie ponosi odpowiedzialności, nie jest możliwe podstawienie jachtu zamówionego w terminie odbioru jachtu wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy ani też jachtu zastępczego, o jakim mowa w ust. 2 powyżej. W takim wypadku wniesiony czynsz najmu podlega zwrotowi na rzecz Czarterującego w całości. W takim wypadku nie nalicza się kar umownych, o jakich mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy polubownie. W wypadku braku polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Armatora.
 2. Jako adres do korespondencji Strony wskazują adresy podane w komparycji Umowy. Jako dane kontaktowe do bezpośredniej komunikacji, pod którymi powinien następować kontakt telefoniczny Strony wskazują:
  1) dla Armatora: tel XXX XXX XXX, e-mail: kapitanat@XXXXXXX
  2) dla Czarterującego: tel: ............, e-mail: ..................................................
 3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zmianie podanych adresów do korespondencji i danych kontaktowych. W przypadku zmiany i braku powiadomienia, korespondencję wysłaną na ostatni wskazany adres uważa się za doręczoną. 4. Umowa niniejsza została zawarta w formie pisemnej. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności pod rygorem nieważności pod rygorem nieważności. 5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Armator ................................................................

Czarterujący ................................................................